Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

PHÓNG SỰ ẢNH

Các hoạt động giải cứu nông sản giúp bà con nông dân

Xem Phóng sự

Câu lạc bộ hữu trí UBKT Tỉnh ủy

Xem Phóng sự

Chung tay phòng, chống dịch Covid - 19

Xem Phóng sự

Ấm áp nghĩa tình sẻ chia

Xem Phóng sự

Những bông hoa ngành Kiểm tra Lạng Sơn - 8.3.2021

Xem Phóng sự

Rực rỡ đầu xuân Tân Sửu - 2021

Xem Phóng sự

Ngày 5.6.2021 Tặng quà hỗ trợ huyện Hữu Lũng phòng, chống dịch Covid - 19

Xem Phóng sự

Lịch sử UBKT Tỉnh Ủy Lạng Sơn

Xem Phóng sự

Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Xem Phóng sự

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16 - 10 (1948 - 2018)

Xem Phóng sự

Ban Kiểm tra Tỉnh Ủy Lạng Sơn

Xem Phóng sự