Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Giới thiệu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn

Thông tin liên lạc

14-06-2021 00:39

  THÔNG TIN CHUNG  

Tên cơ quan: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn 

Địa chỉ:  Số 05 đường Văn Cao, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

Điện thoại: 0205. 3.810.172  - 0205.3.811.515 

Fax:              0205.3.810.759 

Email: ubkttulangson@gmail.com

  DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CƠ QUAN  UBKT TỈNH ỦY LẠNG SƠN  

Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy
Đ/c Nguyễn Công Trưởng Uỷ viên BTVTU, Chủ nhiệm 0205.3.895.898
Đ/c Trần Thanh Hải Phó Chủ nhiệm thường trực 0205.3.810.841
Đ/c Triệu Quang Quý Phó Chủ nhiệm 0205.3.815.478
Đ/c Lương Văn Toán Phó Chủ nhiệm 0205.3.810.840
Đ/c Hoàng Văn Cường Uỷ viên 0205.3.866.656
Đ/c Đoàn Thị Thuỷ Uỷ viên 0205.3.810.579
Đ/c Long Thị Thắng Uỷ viên 0205.3.810.942
Đ/c Dương Công Tuấn Uỷ viên, TP Tổng hợp 0205.3.815.689
Đ/c Hoàng Văn Chuyên Uỷ viên, TP NV I 0205.3.814.914
Phòng Tổng hợp
Đ/c Lương Văn Thuận Phó Trưởng phòng 0205.3.811.932
Đ/c Hoàng Hồng Lặng Phó Trưởng phòng 0205.3.811.515
Phòng nghiệp vụ I
Đ/c Chu Tam Thức Phó Trưởng phòng 0205.3.816.145
Phòng nghiệp vụ II
Đ/c Hoàng Văn Hùng Trưởng phòng 0205.3.816.134
 
Văn thư   0205.3.810.172

  ỦY BAN KIỂM TRA CÁC HUYỆN ỦY, THÀNH ỦY, ĐẢNG ỦY TRỰC THUỘC 

TT Tên đơn vị Số điện thoại
1 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lộc Bình 0205.3.842.552
2 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bắc Sơn 0205.3.837.478
3 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bình Gia 0205.3.834.309
4 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Văn Lãng 0205.3.881.070
5 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chi Lăng 0205.3.822.012
6 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lạng Sơn 0205.3.715.074
7 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đình Lập 0205.3.846.276
8 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tràng Định 0205.3.883.247
9 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cao Lộc 0205.3.862.288
10 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Văn Quan 0205.3.831.685
11 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hữu Lũng 0205.3.826.419
12 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối 0205.3.810.985
13 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh  
14 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh  
15 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan