Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn trân trọng kính mời: Đại diện phóng viên Báo Lạng Sơn; Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, tới dự đưa tin Hội nghị Tổng kết Quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020 giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu I với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 6 tỉnh.

14-06-2021


Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Giay moi Dai PTTH tinh dua tin HN tổng kết QC phối hợp.pdf

Văn bản liên quan