Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trân trọng kính mời: Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, tới dự đưa tin Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I và ký kết giao ước thi đua, năm 2021.

14-06-2021


Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 Giay moi Dai PTTH tinh dua tin HN giao ban.signed.pdf

Văn bản liên quan