Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Mời dự Hội nghị giao ban Quý I và ký kết giao ước thi đua năm 2021

14-06-2021


Danh sách file đính kèm:

# Tên file Tải xuống
1 CV v.v mời dự giao ban quý I và ký kết giao ước thi đua năm 2021.signed.pdf

Văn bản liên quan