Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của Cơ quan UBKT Tỉnh ủy

Chi bộ cơ quan UBKT Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với chi bộ và đảng viên năm 2022

06-01-2023 10:12

     Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 21/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022; Hướng dẫn số 17-HD/ĐUK, ngày 26/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022. Ngày 19/12/2022, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với chi bộ, đảng viên năm 2022. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh cùng với sự có mặt của toàn thể đảng viên trong Chi bộ.
 
Quang cảnh Hội nghị 
 
     Hội nghị tập trung kiểm điểm, đánh giá chất lượng tập thể Chi bộ, cá nhân lãnh đạo cấp ủy và các đảng viên trong Chi bộ; phân tích, làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại trong năm 2022 và đề ra phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2023.
 
Đồng chí Hoàng Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy
Khối các cơ quan tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
 
     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy khối các Cơ quan tỉnh đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đạt được trong năm 2022. Qua đó đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy kết quả đạt được; triển khai có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, tiếp tục  đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong năm 2023.  
     Qua Kết quả đánh giá, xếp loại năm 2022: 100% đảng viên nhất trí đề nghị xếp loại chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 đảng viên được đề nghị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngô Ngọc Ánh - UBKT Tỉnh ủy 

Tin liên quan