Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Gương cán bộ kiểm tra

Cán bộ kiểm tra cơ sở nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Đó là anh Cao Việt Anh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

 

Đó là anh Cao Việt Anh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Sinh ra trong gia đình truyền thống cách mạng và được rèn luyện từ quân ngũ, anh đã ý thức, nỗ lực rèn luyện vươn lên trong học tập và công tác. Tham gia cách mạng từ lúc 18 tuổi và trải qua nhiều vị trí công tác như: Phó Bí thư, Bí thư Đoàn phường 5, thị xã Cà Mau; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ phường 5... Ở cương vị công tác nào, anh  đều nỗ lực, phấn đấu, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao. Đặc biệt, trong thời gian hơn 10 năm gắn bó với Ngành Kiểm tra Đảng, anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng bộ và đồng nghiệp tin tưởng, tín nhiệm.

Kể về quá trình công tác, anh cho biết: Khi được tập thể tín nhiệm bầu làm Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, anh rất lo lắng, bởi trước hết là chưa được nghiên cứu sâu về chuyên môn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; thứ hai, địa bàn phường đông đảng viên (Đảng bộ phường 5 hiện có 1 đảng bộ bộ phận và 17 chi bộ trực thuộc, với 1.118 đảng viên), nhưng từ Chủ nhiệm đến các Ủy viên UBKT đều kiêm nhiệm thêm nhiều lĩnh vực công tác khác, nên chưa chủ động thời gian trong tổ chức triển khai công tác kiểm tra, giám sát; thứ ba, một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, chưa thể hiện hết trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tin liên quan