Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Gương cán bộ kiểm tra

Phó Chủ nhiệm UBKT nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt trọng trách được giao

Đồng chí Tống Đức Bách, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Yên Minh (Hà Giang) sinh năm 1972 nhưng đã có 27 năm thâm niên công tác trong Ngành Kiểm tra Đảng. Anh luôn được cơ quan, tổ chức, đồng nghiệp quý mến, tin tưởng bởi nghị lực vượt khó, tích cực rèn luyện học tập, công tác và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Đồng chí Tống Đức Bách, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy Yên Minh (Hà Giangsinh năm 1972 nhưng đã có 27 năm thâm niên công tác trong Ngành Kiểm tra Đảng. Anh luôn được cơ quan, tổ chức, đồng nghiệp quý mến, tin tưởng bởi nghị lực vượt khó, tích cực rèn luyện học tập, công tác và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Năm 1990, tốt nghiệp lớp 7, anh nhập ngũ vào bộ đội. Hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự, năm 1993 anh chuyển ngành về công tác tại Cơ quan UBKT Huyện ủy Yên Minh. Được sự quan tâm của Cơ quan, cùng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện học tập của bản thân, anh đã hoàn thành chương trình bổ túc văn hóa; tiếp tục tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành công tác xã hội tại Đại học Sư phạm Hà Nội; tốt nghiệp Đại học Chính trị, chuyên ngành Kiểm tra tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Anh tâm sự, nhờ ơn Đảng và chính sách ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vùng cao, anh - một học sinh tốt nghiệp lớp 7 trường dân tộc nội trú, đã có cơ hội tiếp tục học tập, mở mang kiến thức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng kịp thời nhu cầu nhiệm vụ công tác được giao, nhất là ở một huyện miền núi thuộc diện đặc biệt khó khăn như Yên Minh. Tại Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2010 - 2015, anh được bầu làm Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; đến nhiệm kỳ 2015 - 2020, anh được tín nhiệm, giữ trọng trách Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện ủy; cũng từ năm 2010 đến nay anh là Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Yên Minh. Dù ở cương vị công tác nào, anh cũng luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan