Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Tin trong tỉnh

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát tại Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn

26-09-2022 15:14

      Sáng 20/9/2022, tại UBND thành phố Lạng Sơn, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân giai đoạn 2020-2022.
     
 Đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ,
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

     Trong giai đoạn 2020 - 2022, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Lạng Sơn vẫn còn diễn biến phức tạp với trên 2.272 lượt công dân đến các cấp chính quyền để phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; phát sinh 1.693 đơn (104 khiếu nại; 10 tố cáo; 1.576 đề nghị); 16 lượt đoàn đông người. Các nội dung công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cưỡng chế thu hồi đất, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…
     Qua công tác tiếp công dân có 1.575 vụ việc phải xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Trong đó, đã được giải quyết 1.553 vụ việc chiếm tỷ lệ 98,6%; giải quyết 99/104 đơn khiếu nại đạt tỷ lệ 95,19 %.  Các vụ việc chưa giải quyết dứt điểm chủ yếu là những vụ việc có tính chất phức tạp, thời gian xảy ra đã lâu, những vụ việc đã được giải quyết nhưng công dân chưa đồng ý.
     Trong kỳ báo cáo, UBND thành phố tổ chức 60 kỳ tiếp công dân định kỳ, trong đó, Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp tiếp 29 kỳ, ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND thành phố tiếp 31 kỳ.
Đối với việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, thành phố đã giải quyết 99/104 đơn khiếu nại, đạt tỷ lệ 95,19%, đang giải quyết 5 đơn; giải quyết 9/10 đơn tố cáo, đạt tỷ lệ 90%; 1 vụ việc đang giải quyết.
     Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND, Ban Tiếp công dân và các phòng chức năng của thành phố; lãnh đạo các xã, phường đã báo cáo, làm rõ thêm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác phối hợp giữa các phòng ban liên quan trong việc tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án; chế độ chính sách cho các thành viên tổ hoà giải ở cơ sở…
     Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng Đoàn giám sát đề nghị: Lãnh đạo UBND thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; nắm tình hình địa bàn ở những khu vực phức tạp khiếu kiện đông người; tăng cường công tác tự thanh tra, kiểm tra trong nội bộ để phòng ngừa sai phạm, vi phạm. Đồng chí đề nghị các cấp trên địa bàn thành phố cần chú trọng thực hiện công tác hoà giải tại cơ sở; quan tâm công tác tập huấn cho cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cấp, ngành trong thực hiện giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai, thực hiện các dự án trên địa bàn. 

Hứa Thị Lân – UBKT Tỉnh ủy

Tin liên quan