Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Tin trong tỉnh

Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

01-11-2022 10:25

Sáng ngày 12/10/2022, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

      Sáng ngày 12/10/2022, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.
     Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương; đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đồng chủ trì hội nghị.
     Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; các đồng cChủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
 
 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

     Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.
     Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 33.857 tổ chức đảng và 189.293 đảng viên (tăng 27,9% tổ chức, 40,96% đảng viên so với cùng kỳ năm 2021), có 42.333 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (chiếm 22,36% tổng số đảng viên được kiểm tra);  qua kiểm tra, kết luận 546 tổ chức đảng (chiếm 1,61% số tổ chức đảng được kiểm tra) và 649 đảng viên (chiếm 0,34% số đảng viên được kiểm tra) có vi phạm, khuyết điểm. Giám sát 23.967 tổ chức đảng (tăng 29,56% so với cùng kỳ năm 2021) và 74.336 đảng viên (tăng 20,27% so với cùng kỳ năm 2021); qua giám sát, đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 42 tổ chức và 98 đảng viên.
     UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.894 tổ chức đảng, 6.204 đảng viên (tăng 59,69% số tổ chức, tăng 40,68% số đảng viên so với cùng kỳ năm 2021), trong đó có 3.014 cấp ủy viên các cấp, chiếm 48,58%, qua kiểm tra, kết luận 932 tổ chức đảng, 4.346 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 17.429 tổ chức đảng cấp dưới; kiểm tra việc thi hành kỷ luật đối với 7.717 tổ chức; giải quyết tố cáo 32 tổ chức đảng và 670 đảng viên; Kiểm tra về thu, chi ngân sách, sản xuất kinh doanh đối với 2.038 tổ chức đảng; kiểm tra 26.161 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí …
     Đối với Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn, trong 9 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 292 tổ chức đảng và 626 đảng viên; giám sát chuyên đề 246 tổ chức đảng và 536 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 40 tổ chức đảng và 118 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận 18 tổ chức đảng và 73 đảng viên có vi phạm, phải thi hành kỷ luật và đã thi hành kỷ luật 02 tổ chức và 42 đảng viên. Kiểm tra 257 tổ chức cấp dưới về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Giám sát chuyên đề 132 tổ chức đảng và 181 đảng viên. Giải quyết tố cáo 10 đảng viên. Kiểm tra 17 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách và 135 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí. Cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 04 tổ chức đảng (khiển trách 03, cảnh cáo 01) và 148 đảng viên (khiển trách 94, cảnh cáo 23, Cách chức 03,  khai trừ 28 trường hợp).
     Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ kết quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng của địa phương, đơn vị và kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc ban hành các quy định, hướng dẫn trong công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức bộ máy, chính sách cán bộ và hoạt động phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát…
     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị đã phân tích làm rõ thêm những kết quả đạt được trong quý III/2022. Để hoàn thành chương trình kế hoạch công tác năm 2022 đã đề ra, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục chủ động, tích cc và quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện các quy định, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra và tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới; Tích cc tham mưu và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định, hoàn thành kế hoạch năm 2022./.
Hoàng Hồng Lặng - UBKT Tỉnh ủy 

Tin liên quan