Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TỈNH ỦY

UBKT Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021

27-10-2021 14:20

 

Ngày 21/10/2021, UBKT Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ Luật của Đảng năm 2021. Đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ cấp Tỉnh đến cơ sở với sự tham dự của trên 8.000 đại biểu tại 204 điểm cầu trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội nghị 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Lãnh đạo các Ban xây dựng đảng, Văn phòng tỉnh ủy; Lãnh đạo các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng tỉnh; Lãnh đạo, Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, cán bộ công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT Đảng ủy Quân sự, Biên phòng tỉnh. Tại các điểm cầu có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ cơ sở; Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy cơ sở cùng toàn thể cán bộ công chức làm công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ tỉnh.


Toàn cảnh hội nghị Bồi dưỡng 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Đức Tiến, Ủy viên UBKT Trung ương quán triệt những điểm mới, cần lưu ý trong Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng; Quy định số 195-QĐ/TW ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của UBKT cấp trên đối với UBKT cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát; đồng chí Lê Thế Đôn, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II và đồng chí Đặng Thị Kim Ngân, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương truyền đạt các chuyên đề về giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật trong Đảng, kỹ năng tiếp nhận xử lý đơn thư, tiếp đảng viên công dân, công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, công tác thi hành kỷ luật trong đảng.


Đồng chí Phạm Đức Tiến, Ủy viên UBKT TW truyền đạt một số điểm mới của Quy định số 22-QĐ/TW và Quy định số 195-QĐ/TW 

Sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, cán bộ làm công tác kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn, bổ sung, trong đó nhiều đồng chí lần đầu tham gia UBKT hoặc được giao thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, chưa có kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát, trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát còn nhiều lúng túng. Việc tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là rất cần thiết. Thông qua công tác bồi dưỡng đã giúp cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, giám sát nắm rõ các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đồng thời trang bị những kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

 Hana 

Tin liên quan