Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TỈNH ỦY

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023

31-01-2024 15:39

             Ngày 24/01/2024, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lương Chí Công, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn; tham dự hội nghị có toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thủ trưởng cơ quan, chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2023

Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm có 03 đồng chí và 01 thư ký hội nghị. Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động được thực hiện đảm bảo dân chủ, khách quan, đáp ứng yêu cầu đề ra. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Cơ quan UBKT và Công đoàn cơ sở cơ quan năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023 và nhiệm kỳ 2022 - 2023; Thông qua báo cáo thu - chi tài chính Cơ quan, Báo cáo thu - chi tài chính công đoàn năm 2023; Tại Hội nghị đại diện phòng Tổng hợp cũng đã thông qua nội dung tiếp thu các ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan và thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023. Hội nghị đã tiến hành thảo luận, làm rõ thêm về ưu điểm, kết quả đạt được trong năm 2023, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mục tiêu năm 2024. Hội nghị cũng đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 – 2025 gồm 03 đồng chí.

 

Cán bộ, công chức, người lao động nhận Giấy khen và Danh hiệu thi đua

 

       Tại Hội nghị, Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động phong trào năm 2023. Theo đó, đã tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 03 công chức, tặng giấy khen cho 01 tập thể và 06 cá nhân; Ban chấp hành công đoàn cơ sở tặng giấy khen cho 01 Tổ công đoàn và 04 đoàn viên; biểu dương đối với 02 nữ đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

 

Đoàn viên công đoàn cơ quan tham gia ủng hộ Quỹ “Tết Nhân ái”

       Cũng tại Hội nghị, Công đoàn cơ sở Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phát động đoàn viên công đoàn tham gia ủng hộ quỹ nhân đạo “Tết Nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn phát động. Hưởng ứng cuộc phát động, 100% đoàn viên công đoàn cơ quan đã tham gia ủng hộ quỹ nhân đạo.

 

Hoàng Hồng Lặng – UBKT Tỉnh ủy

  

 

Tin liên quan