Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TỈNH ỦY

Tỉnh ủy Lạng Sơn tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023

18-01-2023 08:29

     Sáng ngày 16/01/2023, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.     Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn và đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

          Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương; đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
          Tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy, cán bộ, công chức cơ quan UBKT Tỉnh ủy; thường trực cấp ủy, UBKT cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy...
 
 
Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương, phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
          Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời lãnh đạo, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp.
          Kết quả cấp ủy các cấp đã kiểm tra kiểm tra 554 tổ chức đảng và 1.145 đảng viên (trong đó có 751 cấp ủy viên); giám sát chuyên đề 436 tổ chức đảng và 1.126 đảng viên (trong đó có 714 cấp ủy viên). Cấp ủy tỉnh giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 01 đảng viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 55 tổ chức đảng và 168 đảng viên (trong đó có 85 cấp ủy viên); kiểm tra 143 tổ chức đảng về thi hành kỷ luật trong Đảng. Kiểm tra 25 tổ chức đảng về thu chi ngân sách tài chính đảng. Kiểm tra 282 tổ chức đảng với 1.784 đảng viên về thu, nộp, quản lý sử dụng đảng phí. Giám sát chuyên đề 320 tổ chức đảng và 420 đảng viên (trong đó có 395 cấp ủy viên). Giải quyết tố cáo đối với 07 đảng viên (trong đó có 04 cấp ủy viên).  
          Trong năm, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 04 tổ chức đảng với hình thức khiển trách 01, cảnh cáo 03. Cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 234 đảng viên bằng các hình thức khiển trách 141; cảnh cáo 37; cách chức 04; khai trừ ra khỏi đảng 52.
          Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả đạt được, trao đổi các bài học kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát; đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Đồng thời, các đại biểu cũng được quán triệt Chương trình giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023.
          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương nhấn mạnh: Trong năm 2022, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt đã tập trung kiểm tra, giám sát ở những nơi có dấu hiệu vi phạm, phức tạp, dễ nảy sinh tiêu cực. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội.
          Đồng thời đồng chí đề nghị, năm 2023 công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của tỉnh cần tiếp tục được thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm hơn nữa. Đồng chí cũng nêu ra những nhóm nội dung cụ thể cho cấp uỷ các cấp cần triển khai thực hiện như: Công tác tham mưu, việc nghiên cứu, cụ thể hoá các văn bản của trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc, tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị…
 
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị 
         
          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thay mặt Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cụ thể hóa vào các chương trình, hành động, nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn tỉnh.
          Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt để nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, kỷ luật đảng, bám sát mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ để triển khai thực hiện; căn cứ các chương trình đã ban hành để cụ thể hóa, triển khai nhiệm vụ đảm bảo “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.
          Đồng chí yêu cầu UBKT Tỉnh ủy và UBKT các cấp cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa ủy ban kiểm tra các cấp với các cơ quan liên quan. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn đối với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới; thường xuyên tham mưu kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy giúp việc của ủy ban kiểm tra các cấp…
          Đồng chí mong muốn UBKT Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để tỉnh Lạng Sơn thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được nhận Cờ thi đua của Chính phủ 
 
          Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy được nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn.          
                                              Lương Văn Thuận - UBKT Tỉnh ủy 

Tin liên quan