Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TỈNH ỦY

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023

18-01-2023 08:22

     Sáng 10/01/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến các điểm cầu các tỉnh, thành trên toàn quốc.     
 
    Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự chủ trì, chỉ đạo Hội nghị; tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra  (UBKT) Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên UBKT Tỉnh ủy; Đại diện lãnh đạo Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm UBKT huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
 
Toàn cảnh Hội nghị
     Theo báo cáo, năm 2022 Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương đã kịp thời ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở các cấp như: Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW ngày 3/11/2022 của UBKT Trung ương, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; cấp ủy và UBKT các cấp quan tâm lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. UBKT các cấp đã có nhiều đổi mới, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra với chất lượng, hiệu quả ngày càng cao; trong đó, nổi bật nhất là việc chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên

      Số cuộc kiểm tra, giám sát trong Đảng năm 2022 tăng so với năm 2021, cụ thể: Cấp ủy các cấp kiểm tra tăng 12,49% tổ chức đảng, 10,04% đảng viên; giám sát chuyên đề tăng 18,4% tổ chức đảng, 21,5% đảng viên; ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm tăng 17,57% tổ chức đảng, 16,62% đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tăng 13,74% tổ chức đảng; giám sát chuyên đề tăng 12,12% tổ chức đảng và 18% đảng viên …

     Bên cạnh những kết quả đạt được, UBKT Trung ương thẳng thắn nhìn nhận còn một số mặt khuyết điểm, hạn chế, như: Một số cấp ủy, UBKT chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; chậm xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; có nơi lựa chọn nội dung chưa toàn diện, chưa tập trung kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm; triển khai nhiệm vụ còn chậm so với kế hoạch đề ra; chất lượng giải quyết tố cáo, khiếu nại ở một số nơi còn hạn chế...
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến
     Hội nghị cũng đã được nghe 08 tham luận của các đại biểu, các ý kiến đã đánh giá, làm rõ thêm kết quả công tác năm 2022, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm và kiến nghị một số vấn đề về xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ, quy chế, cơ chế phối hợp trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng…
      Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao, biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Ngành kiểm tra trong năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung nghiên cứu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; UBKT Trung ương đã tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung ban hành nhiều văn bản quan trọng. UBKT các cấp đã tham mưu cho cấp ủy cùng cấp sửa đổi, bổ sung ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với điều kiện thực tế; phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, quyết tâm cao, đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã nêu trong Báo cáo, triển khai mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, thể hiện sự chủ động hơn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương thay mặt Ngành kiểm tra Đảng tiếp thu, lĩnh hội nghiêm túc ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và các ý kiến đóng góp tại Hội nghị đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
                                                                                                          Ngô Ngọc Ánh- UBKT Tỉnh ủy

 

Tin liên quan