Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TỈNH ỦY

Chi bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2030

12-04-2022 14:44

Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐUK, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc Đảng uỷ Khối, nhiệm kỳ kế tiếp 2025 - 2030 và bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại 2020 - 2025; Ngày 04/4/2022, Chi bộ ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện các bước theo quy trình quy hoạch cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

             Thực hiện Kế hoạch số 67-KH/ĐUK, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cấp uỷ, cán bộ lãnh đạo các ban tham mưu giúp việc Đảng uỷ Khối, nhiệm kỳ kế tiếp 2025 - 2030 và bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại 2020 - 2025; Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 10/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ của tỉnh, Chi ủy chi bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/UBKTTU, ngày 01/4/2022 về thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cấp uỷ chi bộ phối hợp cùng Thủ trưởng cơ quan tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá nguồn cán bộ của cơ quan; họp thảo luận, đánh giá, thống nhất về hệ số, số lượng, cơ cấu cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ; dự kiến danh sách nguồn nhân sự đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, cơ cấu và các bước theo quy trình, hướng dẫn của cấp trên.

Ngày 04/4/2022, Chi bộ ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thực hiện các bước theo quy trình quy hoạch cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Việc thực hiện quy hoạch bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, đúng quy định của Đảng. 

 

Quang cảnh Hội nghị chi bộ

Ngô Ngọc Ánh- UBKT Tỉnh ủy

Tin liên quan