Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TỈNH ỦY

Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh

01-07-2024 10:26

Ngày 18/6/2024, tại Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Đoàn Kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn đã tiến hành làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Biên phòng tỉnh. Tham gia hội nghị có các đồng chí: Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; đại diện lãnh đạo các Đảng ủy trực thuộc, gồm: Đảng ủy Đồn Biên phòng Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Ma và Đảng ủy Phòng Tham mưu Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cá nhân được kiểm tra.

 

Tại hội nghị, Đoàn Kiểm tra đã triển khai Quyết định số 1782-QĐ/TU, ngày 14/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra đối với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng và một số đồng chí trong Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Nội dung kiểm tra: Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên giai đoạn 2021 - 2025; Kết luận số 1146-KL/TU, ngày 11/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 03/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng.

 

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

 Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Kiểm tra phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Kiểm tra đã quán triệt mục đích, yêu cầu, nguyên tắc làm việc Đoàn Kiểm tra; qua kiểm tra, đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy và 03 đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện liên quan đến các nội dung được kiểm tra. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi và thống nhất đề cương gợi ý báo cáo, lịch làm việc. Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Đoàn Kiểm tra đề nghị các thành viên Đoàn Kiểm tra sắp xếp thời gian, thực hiện tốt quy chế hoạt động của Đoàn và nhiệm vụ được phân công; đề nghị các tổ chức đảng, cá nhân được kiểm tra xây dựng các báo cáo đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra.

Dự kiến lịch làm việc của Đoàn Kiểm tra sẽ thực hiện xong trong đầu tháng 8/2024.

Đoàn Thị Thủy - UBKT Tỉnh ủy

 

Tin liên quan