Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TỈNH ỦY

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng 74 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng 16/10/1948 -16/10/2022

16-08-2022 08:26

          Với quyết tâm chính trị và tinh thần chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ theo chương trình công tác đã đề ra, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Kết quả, 06 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 54 tổ chức đảng và 110 đảng viên; giám sát chuyên đề 39 tổ chức đảng và 72 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 09 tổ chức đảng và 20 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 13 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 07 tổ chức đảng về việc thi hành kỷ luật đảng; giám sát chuyên đề 12 tổ chức đảng và 15 đảng viên; giải quyết tố cáo 10 đảng viên; kiểm tra 03 tổ chức đảng trong việc thu, chi ngân sách và 09 tổ chức đảng về thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 02 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 78 đảng viên với hình thức khiển trách 45, cảnh cáo 20, Cách chức 01, khai trừ 12. Công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm đã góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị;  chất lượng, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát đều tăng so với cùng kỳ năm 2021.

                    Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 06 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng cuối năm, để thực hiện hoàn thành tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, công chức trong Ngành kiểm tra Đảng nỗ lực, phấn đấu thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022. UBKT Tỉnh ủy đã phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2022), với chủ đề “Chủ động, sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022”.

Nội dung thi đua yêu cầu cán bộ, công chức Ngành kiểm tra Đảng trong tỉnh tích cực, chủ động tham mưu cho cấp uỷ và tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đã đề ra đảm bảo tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vụ việc phát sinh theo thẩm quyền; chủ động bám nắm tình hình địa bàn, cơ sở, kịp thời phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Thời gian thực hiện thi đua từ ngày 15/7/2022 dự kiến kết thúc ngày 16/10/2022, trên cơ sở bình xét của các Cụm thi đua trong Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh, lựa chọn 02 tập thể và 04 cá nhân tiêu biểu để đề nghị UBKT Tỉnh ủy khen thưởng.

Ngô Ngọc Ánh- UBKT Tỉnh ủy 

Tin liên quan