Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TỈNH ỦY

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 01

01-10-2021 16:06

 Sáng nay (1/10), tại Sở Nội vụ, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn tiến hành giám sát tình hình, kết quả triển khai Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND, ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính; sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố và sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (NQ 01).

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, hiện nay, tổng số cán bộ, công chức cấp xã được giao theo Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND, ngày 7/3/2020 của UBND tỉnh là 3.996 người; số cán bộ, công chức cấp xã có mặt tính đến thời điểm 30/6/2021 là 3.954 người, trong đó, có 3.915 cán bộ, công chức đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, đạt 99,01%.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày báo cáo kết quả thực hiện NQ 01

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: tổng số được bố trí theo Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND, ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh (quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn) là: 2.398 người; số có mặt tính đến thời điểm 30/6/2021 là 1.950 người. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố: tổng số được bố trí theo quy định Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND, ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh là 5.115 người; số có mặt tính đến thời điểm 30/6/2021 là 3.729 người.

Thực hiện NQ 01, đến nay, toàn tỉnh đã có 4.071 người được hưởng kinh phí hỗ trợ, trong đó, 178 cán bộ, công chức cấp xã dôi dư; 431 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư; 3.462 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng và các chức danh được hưởng chế độ hỗ trợ hằng tháng ở thôn, tổ dân phố dôi dư. Tổng kinh phí đã thực hiện chi trả tính đến thời điểm hiện tại là gần 12,5 tỷ đồng.

Đồng chí Đoàn Thị Loan, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo, trưởng phòng chuyên môn của Sở Nội vụ đã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề các thành viên đoàn giám sát quan tâm như: tiến độ chi trả cho các đối tượng theo NQ 01; khó khăn về kinh phí chi trả; nguyên nhân chậm chi trả cho các đối tượng; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQ 01 tại các huyện; tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của Sở Nội vụ trong việc tham mưu, triển khai thực hiện NQ 01.

Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, sở tiếp tục theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện chi trả cho các đối tượng theo NQ 01; xây dựng hướng dẫn các huyện chỉ đạo cấp xã nâng cao chất lượng việc đánh giá cán bộ, công chức hằng năm, để sàng lọc, đảm bảo chất lượng. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện NQ 01; đẩy mạnh  tuyên truyền về NQ 01…

Đoàn giám sát cũng tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của Sở Nội vụ để chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

 

DƯƠNG DUYÊN - HOÀNG HIẾU

Tin liên quan