Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TỈNH ỦY

Đoàn giám sát số 398 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bình Gia

01-09-2021 07:43

 

Ngày 25/8/2021 tại Huyện uỷ Bình Gia, thực hiện các bước theo quy trình giám sát. Đoàn giám sát số 398 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ do đồng chí Đoàn Thị Loan, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc thông qua kết quả giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ Bình Gia và 03 cá nhân. Nội dung giám sát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 03/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, giai đoạn 2017 – 2020 và những năm tiếp theo. 

 

 

              Đồng chí Đoàn Thị Loan phát biểu tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc Đoàn giám sát đã thông qua các dự thảo báo cáo kết quả giám sát đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy và 03 cá nhân trong Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Gia. Theo đó Đoàn giám sát đã chỉ ra những ưu điểm để đề nghị tiếp tục phát huy, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế để tổ chức đảng, các cá nhân được giám sát khắc phục, sửa chữa trong thời gian tới. Theo quy trình giám sát chuyên đề Đoàn giám sát sẽ hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát, dự thảo thông báo kết quả giám sát trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành theo quy định./.                                                

   Lương Văn Thuận -  UBKT Tỉnh ủy

                   

Tin liên quan