Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT TỈNH ỦY

Hội nghị phổ biến, quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quy định về Công tác kiểm tra, giám sát và Kỷ luật của Đảng

20-09-2021 11:20

 

Thực hiện Chương trình làm việc năm 2021, Công văn số 802-CV/UBKTTW, ngày 10/8/2021 của Ủy ban Kiểm Trung ương; Thông báo số 769-TB/VPTU, ngày 14/8/2021 của Văn Phòng Tỉnh ủy về Thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định số 22 - QĐ/TW. Ngày 16/9/2021, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quy định về Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

 

   Đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng phó các Phòng nghiệp vụ, kiểm tra viên, chuyên viên cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc: Cao Lộc, Thành phố; Đảng ủy Công an, Biên phòng, Quân sự và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Đ/c Triệu Quang Quý, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt Quy định 22-QĐ/TW

Hội nghị đã được nghe đồng chí Triệu Quang Quý, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phổ biến, quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quy định về Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác tổ chức Hội nghị, từ khâu biên soạn tài liệu đến phổ biến, quán triệt các nội dung của Quy định 22-QĐ/TW. Qua phổ biến, quán triệt đã giúp các đồng chí cán bộ, công chức tham dự Hội nghị nắm rõ những nội dung của Quy định số 22-QĐ/TW của Trung ương, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng chí yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các đơn vị: Cao Lộc, Thành phố; Đảng ủy Công an, Biên phòng, Quân sự và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục nghiên cứu, nhất là các nội dung mới của Quy định; tham mưu cho Cấp ủy tổ chức phổ biến, quán triệt Quy định 22-QĐ/TW đến các tổ chức đảng trực thuộc.

          Hội nghị là một buổi sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cho cán bộ, công chức Ngành kiểm tra Đảng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi chương trình, mục tiêu năm đã đề ra.

 

Hứa Thị Lân – UBKT Tỉnh ủy

 

Tin liên quan