Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Nghiên cứu, trao đổi

Hậu quả từ việc không thực hiện nghiêm túc quy chế

15-01-2022 08:18

Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB & XH) Gia Lai có 72 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc: Qua công tác nắm tình hình, đơn thư, dư luận, cuối tháng 3-2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2015- 2020; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ...

Đảng bộ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB & XH) Gia Lai có 72 đảng viên, sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc: Ban Chấp hành Đảng bộ có 9 đồng chí; Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy có 3 đồng chí (Bí thư, Phó bí thư và 1 Ủy viên BTV). Tháng 02-2020, đồng chí Bí thư Đảng ủy nghỉ hưu, BTV Đảng ủy có 2 đồng chí... Qua công tác nắm tình hình, đơn thư, dư luận, cuối tháng 3-2020, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2015- 2020; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ. Đồng thời, kiểm tra các đồng chí: Trần Thị Hoài Thanh, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Lê Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Lê Minh Lộc, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chánh Văn phòng; Võ Như Minh Quang, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính về các nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Sở đều có xây dựng quy chế làm việc nhưng thực hiện không nghiêm túc. Cụ thể, Đảng ủy không xây dựng chương trình làm việc hằng năm, 6 tháng, quý; không tổ chức đủ các cuộc họp toàn thể Đảng bộ 6 tháng 1 lần; định kỳ 6 tháng, 1 năm, không yêu cầu thủ trưởng cơ quan báo cáo tình hình thực hiện các mặt công tác, nhất là những hạn chế, khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và những chủ trương, nhiệm vụ sắp tới để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời... là không đúng theo quy chế làm việc của Đảng ủy. Đặc biệt, Đảng ủy chưa thực hiện nghiêm nhiệm vụ lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ theo Quy định 98- QĐ/TW, ngày 22-3-2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở và các quy định tại quy chế hoạt động của đảng bộ sở và quy chế làm việc của đảng ủy sở. 

Đối với BTV Đảng ủy, từ tháng 9-2016 đến tháng 6-2018, BTV bỏ họp liên tục 22 kỳ (mỗi tháng một kỳ). Từ tháng 7-2018 đến thời điểm kiểm tra, BTV duy trì họp định kỳ nhưng sổ họp ghi chép sơ sài, không thể hiện việc chỉ đạo chuẩn bị nội dung họp đảng ủy. Đảng ủy, BTV đảng ủy không quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, để UBKT Đảng ủy không xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015- 2020 và các năm 2016, 2017, 2018; không duy trì họp UBKT thường kỳ mỗi quý/1 lần theo quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy.

Trách nhiệm chính đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Đảng ủy, BTV Đảng ủy; trực tiếp là đồng chí Trần Thị Hoài Thanh, Bí thư Đảng ủy (người đứng đầu), các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy và Ủy viên BTV Đảng ủy.

Từ việc không thực hiện nghiêm túc quy chế, đã dẫn đến việc Đảng ủy, BTV Đảng ủy Sở, cá nhân đồng chí Giám đốc, lãnh đạo sở, cán bộ các phòng ban đã mắc nhiều khuyết điểm, vi phạm. Cụ thể như:

Về công tác cán bộ, việc quy hoạch, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, đào tạo, bồi dưỡng, quy trình, thủ tục, thực hiện chính sách cán bộ… đều có những sai phạm nhất định. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp trưởng, phó phòng và tương đương không bảo đảm thời gian, quy trình theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; không trình Đảng ủy cho chủ trương theo đúng quy chế hoạt động của đảng bộ. Có những trường hợp đã quá thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác nhưng không chuyển đổi theo đúng quy định. Trong thực hiện chính sách cán bộ đã để văn phòng tham mưu xếp hệ số lương không đúng quy định cho trường hợp là hợp  đồng lao động, dẫn đến chi trả sai số tiền 26.815.000 đồng; tiếp nhận, ký hợp đồng lao động có trường hợp chưa đúng loại công việc theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ- CP, ngày 17-11-2000 của Chính phủ.

Công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ cũng có rất nhiều khuyết điểm, vi phạm. sai phạm.Trong đó, rõ nhất là bổ nhiệm khi chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục. Năm 2016 bổ nhiệm lại 1 trường hợp chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, (năm 2018 đã miễn nhiệm chức vụ); điều động, bổ nhiệm 1 trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp THPT (đây là trường hợp theo quy định của BTV Tỉnh ủy cho phép bổ sung, hoàn thiện trong năm 2019), nhưng đến thời điểm kiểm tra vẫn chưa hoàn thành. Năm 2018 quy hoạch, bổ nhiệm 1 trường hợp không đủ điều kiện, không bảo đảm quy trình, thủ tục. Từ năm 2016-2018 điều động, bổ nhiệm 18 trường hợp chưa đảm bảo quy trình, thủ tục, không có ý kiến bằng văn bản cho chủ trương của Đảng ủy, BTV Đảng ủy, trong đó có 5 trường hợp không có bản nhận xét của chi ủy nơi công tác và nơi cư trú đối với đảng viên được bổ nhiệm; không có biên bản kiểm phiếu kèm theo phiếu lấy ý kiến tín nhiệm theo quy định.

Đặc biệt là, năm 2020, điều động, bổ nhiệm 5 trường hợp không đúng Quy định số 205- QĐ/TW, ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, trong đó, có 3 trường hợp vào, ra khỏi biên chế hành chính và ngược lại, từ biên chế sự nghiệp vào biên chế hành chính không đúng quy định; 2 trường hợp thiếu thủ tục, hồ sơ. Cụ thể là, ngày 02-8-2019, Sở Nội vụ Gia Lai có văn bản thông báo về việc đồng chí Trần Thị Hoài Thanh, Giám đốc Sở nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, sau đó, dưới sự chủ trì, chỉ đạo của đồng chí, tập thể đảng ủy, lãnh đạo sở thống nhất điều động, bổ nhiệm 5 trường hợp trên nhưng không có văn bản xin ý kiến của cấp trên. Việc làm sai trái này dẫn đến phải hủy bỏ, thu hồi các quyết định điều động, bổ nhiệm. Thời gian từ khi ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm cho đến lúc có quyết định thu hồi, hủy bỏ chỉ trong khoảng từ 4 đến 18 ngày!

Về công tác quản lý tài chính, tài sản, qua kiểm tra cho thấy, lãnh đạo sở và một số phòng ban trực thuộc cũng có nhiều lỗi phạm. Trong đó, với vai trò người đứng đầu, và tùy theo vụ việc cụ thể, đồng chí Trần Thị Hoài Thanh chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc liên quan. Cụ thể, trong việc triển khai xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ người có công với cách mạng, phòng Kế hoạch-tài chính (trưởng phòng là đồng chí Võ Như Minh Quang) đã xây dựng dự toán với số trang scan bình quân 30 trang/bộ hồ sơ, gấp đôi so với đề xuất của phòng Người có công. Mặc dù dự toán chỉ mang tính ước lượng, không có cơ sở chắc chắn và còn có ý kiến khác nhau, nhưng đồng chí Trần Thị Hoài Thanh vẫn ký quyết định phê duyệt danh mục tài sản, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm phần mềm quản lý hồ sơ người có công theo đề xuất của phòng Kế hoạch-tài chính, trong đó số trang scan là 30 trang/bộ hồ sơ.  Theo kết quả nghiệm thu thực tế thì số trang scan bình quân là 15 trang/ bộ hồ sơ, nhưng đồng chí không căn cứ vào kết quả nghiệm thu thực tế (như ý kiến chỉ đạo của chính đồng chí trước khi phê duyệt dự toán), không chủ động thương thảo với bên B để hiệu chỉnh hợp đồng, mà vẫn ký thủ tục nghiệm thu, thanh lý hợp đồng trước khi nghiệm thu thực tế, thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp đồng cho bên B, làm thất thoát 528.544.000 đồng. Về phần mềm quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, trong tổng kinh phí có khoản kinh phí tập huấn để triển khai phần mềm là 152 triệu đồng, lãnh đạo sở, trực tiếp là đồng chí Lê Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, ký hợp đồng mở 7 lớp, mỗi lớp 2 ngày. Thực tế chỉ mở 4 lớp, mỗi lớp nửa ngày và không mở lớp tập huấn đào tạo quản trị hệ thống phần mềm, nhưng đồng chí Thành vẫn ký thanh lý hợp đồng; đồng chí Quang tham mưu để giám đốc sở ký thanh toán đủ số tiền theo hợp đồng cho bên B, làm thất thoát ngân sách 110.340.000 đồng.

Ngoài ra, lãnh đạo sở, mà cụ thể là đồng chí Trần Thị Hoài Thanh đã thiếu trách nhiệm để bộ phận giúp việc Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa không thanh toán cho cấp dưới mà không có lý do chính đáng, vi phạm quy định những điều cán bộ, công chức, viên chức không được làm của ngành. Bên cạnh đó, đồng chí còn ký một số chứng từ chi hỗ trợ cho người hoạt động kháng chiến gặp khó khăn, thăm hỏi gia đình liệt sĩ từ quỹ không đảm bảo thủ tục, với số tiền 17 triệu đồng; thiếu kiểm tra, không phát hiện việc phòng chuyên môn không đăng ký với cơ quan thuế về biên lai thu lệ phí cấp phép mới và cấp lại cho lao động nước ngoài, không thực hiện kê khai, báo cáo quyết toán lệ phí hằng năm theo đúng quy định của Bộ Tài chính; kê khai, nộp lệ phí không đúng quy định của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh; nộp không đủ số tiền phải nộp vào ngân sách từ năm 2012 đến năm 2019 là 34.450.000 đồng.

Nghiêm trọng hơn, lãnh đạo sở đã không chấp hành chỉ đạo của UBND tỉnh về phân bổ nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền, vi phạm Luật ngân sách nhà nước. Cụ thể, nguồn kinh phí Trung ương ủy quyền chi cho công tác mộ và nghĩa trang liệt sỹ năm 2019 được UBND tỉnh phân bổ cho 5 hạng mục, trong đó hạng mục Nhà tưởng niệm Liệt sỹ Kbang được phân bổ 2,5 tỷ đồng, do Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch làm chủ đầu tư, đã hoàn thành năm 2019, nhưng đến thời điểm kiểm tra (khoảng giữa năm 2020) vẫn chưa nhận được kinh phí, do Sở LĐ-TB & XH không còn kinh phí để chuyển. Lý do là đồng chí giám đốc sở đã tự ý quyết định sử dụng số kinh phí này đầu tư cho hạng mục khác (Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh) khi UBND tỉnh chưa có quyết định về danh sách hạng mục được phân bổ từ nguồn kinh phí này. Khuyết điểm, vi phạm trên liên đới chặt chẽ đến đồng chí Võ Như Minh Quang với trách nhiệm trực tiếp tham mưu cho giám đốc sở...

Sau kiểm tra, những khuyết điểm, vi phạm trong thời gian dài của tập thể lãnh đạo và nhiều cá nhân tại Sở LĐ-TB & XH tỉnh Gia Lai, nhất là những năm cuối khi đồng chí Trần Thị Hoài Thanh làm Giám đốc Sở, đã được làm rõ. UBKT Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Lê Văn Thành, Võ Như Minh Quang bằng hình thức cảnh cáo; khiển trách đồng chí Lê Minh Lộc; thu hồi, nộp ngân sách Nhà nước 665.699.000 đồng do thất thoát trong thực hiện 2 phần mềm và chênh lệch tiền lương vì xếp sai hệ số; đề nghị và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã thi hành kỷ luật đồng chí Trần Thị Hoài Thanh bằng hình thức cảnh cáo; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy, BTV Đảng ủy Sở LĐ-TB & XH…

Nguyễn Khánh Duy

Phó Vụ trưởng Vụ V, Cơ quan UBKT Trung ương

Tin liên quan