Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Nghiên cứu, trao đổi

Vi phạm của đảng viên: Nhìn từ góc độ quản lý của tổ chức đảng - Kỳ 2

14-06-2021 03:58

 Kỳ 2: Chấn chỉnh hoạt động để giữ nghiêm kỷ luật Đảng

(LSO) – Nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên đã được chỉ ra. Từ đó cho thấy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên và phát huy tinh thần tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong Đảng là hết sức quan trọng.

Qua hàng loạt trường hợp đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chi bộ và cơ quan, đơn vị vi phạm, buộc các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp, chi bộ phải xem xét tiến hành kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi Đảng, nhiều bài học sâu sắc đã được rút ra. Ở đây, trước hết là vai trò, vị trí của người đứng đầu tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị thực hiện việc nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước là hết sức quan trọng.

Ông Lý Văn Thăng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy nêu ví dụ: Nếu ông Nguyễn Trọng Bắc, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ và thực hiện tốt chức trách được giao thì đã không chỉ đạo kế toán lập chứng từ khống để rút số tiền khoảng 1 tỷ đồng để chia nhau nội bộ dẫn đến vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng.

Chi bộ Hạt Kiểm lâm huyện Tràng Định họp kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu chi bộ, cơ quan vì để xảy ra vụ phá rừng phòng hộ tại xã Kim Đồng từ năm 2015 đến 2017

Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng Phòng Tổ chức Đảng – Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng: Hiện tại, Đảng bộ tỉnh có 771 tổ chức cơ sở đảng với gần 64.000 đảng viên. Qua những vụ việc xảy ra với đảng viên thời gian qua cho thấy, người đứng đầu tổ chức đảng có vai trò đặc biệt quan trọng bởi sự gương mẫu, kiên quyết của người đứng đầu là yếu tố cơ bản, trực tiếp quyết định kết quả phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong mỗi đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị.

Trước thực tế còn nhiều đảng viên vi phạm bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong nhiệm kỳ tới, Tỉnh ủy đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó sẽ chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong công tác này, Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; rà soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Gắn với đó yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy định đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tránh chạy theo “bệnh thành tích”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tràng Định cho biết: Để giáo dục, rèn luyện, đánh giá đúng thực chất đảng viên thì khâu kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chi bộ, UBKT các cấp và nhân dân  đối với đảng viên cần được chú trọng thực hiện tốt. Trong vụ việc hủy hoại rừng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vừa qua có tới 12 đảng viên vi phạm đã cho thấy cấp ủy, chi bộ ở cơ sở không làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát trong đảng đến mức không phát hiện đảng viên sai phạm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm điểm xong Chi bộ Hạt kiểm lâm và lãnh đạo UBND huyện, đến cuối năm 2019, sẽ tiếp tục kiểm điểm với những cấp ủy, chi bộ, cá nhân liên quan.

Đối với nhiệm vụ quản lý, kiểm tra, giám sát đảng viên của các tổ chức Đảng, trong thời gian tới, Tỉnh ủy tiếp tục yêu cầu các cấp ủy, UBKT đảng các cấp thường xuyên bám sát địa bàn, nắm chắc thông tin, nhất là những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: đất đai, tài nguyên môi trường, tổ chức cán bộ, tuyển dụng công chức và viên chức… để chú trọng phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa vi phạm. Bà Văn Hoài Hương, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Cao Lộc cho biết: Toàn đảng bộ huyện hiện có 82 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 5.200 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT các cấp trong huyện đã kiểm tra, giám sát được 684 lượt chi, đảng bộ và 463 lượt đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 chi bộ và 22 đảng viên. Qua đây đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo và khai trừ ra khỏi đảng với tổng số 65 đảng viên. Thời gian tới, UBKT Huyện ủy sẽ làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng. Nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra là tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, thông tin quần chúng nhân dân cung cấp và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên. Kiên quyết thực hiện phương châm “không có vùng cấm, không có vùng tránh” để công tác này ngày càng hiệu quả, ngăn ngừa tốt hành vi vi phạm của đảng viên.

Không chỉ có những giải pháp, nhiệm vụ trên, các nguyên tắc: tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình bằng nhiều hình thức thiết thực, cụ thể trong Đảng cũng hết sức quan trọng và cần triển khai thực hiện trong các cấp ủy, chi bộ. Tại Báo cáo 493-BC/TU ngày 1/8/2019/2019 của Tỉnh ủy về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII cũng đặt ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 là bên cạnh công tác “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện hiệu quả việc tự phê bình và phê bình bằng nhiều hình thức thiết thực, cụ thể và mở rộng dân chủ trong sinh hoạt Đảng.

Để thực hiện tốt việc này, người đứng đầu cấp ủy và mỗi đảng viên phải nhận thức đúng mục đích của tự phê bình và phê bình, tinh thần tập trung dân chủ trong mỗi kỳ sinh hoạt Đảng; tự giác và mạnh dạn tự phê bình, nhìn nhận đánh giá khuyết điểm, vi phạm của mình và đồng chí, đồng nghiệp thay vì nể nang, né tránh, quanh co dẫn đến bản thân, đồng chí, đồng nghiệp không nhận ra được khuyết điểm để khắc phục, sửa chữa kịp thời.

Từ con số hơn 800 cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị vi phạm bị kỷ luật hoặc bị đưa ra xét xử từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay đã để lại những bài học sâu sắc cho các tổ chức đảng và đảng viên khi thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do vậy, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục đánh giá đúng thực chất mặt được, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng, góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm, khuyết điểm trong đội ngũ đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

MINH ĐỨC – HOÀNG CƯỜNG
 

 

Tin liên quan