Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH ỦY, UBKT TỈNH ỦY

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

1753-QĐ/TU 21/05/2019 Về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý Xem chi tiết
1754-QĐ/TU 21/05/2019 Về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý Xem chi tiết
1726-QĐ/TU 26/04/2019 Quyết định ban hành Quy trình kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Xem chi tiết
1727-QĐ/TU 26/04/2019 Quyết định ban hành Quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Xem chi tiết
1172-QĐ/TU 19/03/2018 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng Xem chi tiết
1171-QĐ/TU 19/03/2018 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng Xem chi tiết
1164-QĐ/TU 19/03/2018 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng Xem chi tiết
1167-QĐ/TU 19/03/2018 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng Xem chi tiết
1165-QĐ/TU 19/03/2018 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Ban cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng Xem chi tiết
1168-QĐ/TU 19/03/2018 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng Xem chi tiết

THÔNG BÁO, GIẤY MỜI

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

20-GM/ĐKT 20/05/2021 Mời dự họp đoàn kiểm tra số 72 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Xem chi tiết
18-GM/UBKTTU 22/04/2021 Giấy mời họp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kỳ họp kỳ họp thứ 7 khóa XVII Xem chi tiết
17-GM/UBKTTU 08/04/2021 Mời dự Kỳ họp lần thứ 6 - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,khóa XVII. Xem chi tiết
17-TB/UBKTTU 29/03/2021 Phân công cán bộ, công chức tiếp đảng viên, công dân năm 2021 Xem chi tiết
12 -GM/UBKTTU 16/03/2021 Mời dự đưa tin Hội nghị Tổng kết Quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020 Xem chi tiết
11 -GM/UBKTTU 09/03/2021 Mời dự đưa tin Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I và ký kết giao ước thi đua, năm 2021. Xem chi tiết
149 -CV/UBKTTU 03/03/2021 Mời dự Hội nghị giao ban Quý I và ký kết giao ước thi đua năm 2021 Xem chi tiết
10-GM/UBKTTU 01/03/2021 Mời dự kỳ họp lần thứ 5 - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy,khóa XVII Xem chi tiết

VIDEO

Ủy ban KTTU trực tuyến toàn quốc

Video cũ hơn

Ủy Ban KTTU sơ kết 9 tháng

Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh ủy tổ chức bồi dưỡng công tác tác kiểm tra giám sát

Chương trình thời sự tổng hợp ngày 01/10/2021

Thống kê truy cập

Đang online: 781
Hôm nay: 1
Hôm qua: 1,343
Tuần này: 4,507
Tuần trước: 3,506
Tháng này: 26,771
Tháng trước: 20,068
Tất cả: 224,563