Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

09-07-2024 14:37

Thực hiện Công văn số 1679-CV/UBKTTU, ngày 12/6/2024 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhằm kịp thời củng cố, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đảm bảo đúng số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới, ngày 28/6/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 để bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI.

 

Trong thời gian vừa qua, một số đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Cao Lộc được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, luân chuyển, điều động để giữ các vị trí công tác mới trong hệ thống chính trị của huyện, do đó, hiện nay Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khuyết 01 ủy viên chuyên trách và 02 ủy viên kiêm nhiệm theo quy định.

Thực hiện Công văn số 1679-CV/UBKTTU, ngày 12/6/2024 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhằm kịp thời củng cố, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đảm bảo đúng số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới, ngày 28/6/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Cao Lộc đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 18 để bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI.

 

Sau khi nghe Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xem xét, thảo luận và bỏ phiếu kín để bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các đồng chí: Đàm Vân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; La Văn Tùng, Huyện ủy viên, Chánh Thanh tra huyện; Hoàng Thị Ngoan, Chuyên viên cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Kết quả: Nhân sự đưa ra Hội nghị bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đều đạt tỷ lệ phiếu bầu 100%.

 

          Đồng chí Lê Trí Thức - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biêu chỉ đạo Hội nghị

         

          Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Trí Thức, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đồng chí được tín nhiệm bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XXI tiếp tục rèn luyện tư cách đạo đức, trau dồi về chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đề nghị Ban Tổ chức Huyện ủy hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp trên xem xét, chuẩn y theo quy định./.

 

Lã Tuấn Nam-UBKT Huyện uỷ Cao Lộc.

Tin liên quan