Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Ban Chỉ đạo 35

24-10-2022 11:04

             Ngày 14/10/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho các thành viên Ban Chỉ đạo 35, tổ cộng tác viên, tổ thư ký Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối; Tổ trưởng Tổ cộng tác viên 35 của các chi bộ, đảng ủy cơ sở, các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đảng ủy Khối về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

 

 

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được truyền đạt một số nội dung cơ bản như: Nhận thức chung về quan điểm sai trái, thù địch và công tác đấu tranh, phản bác; nhận diện nội dung phổ biến các quan điểm sái trái, thù địch và thủ đoạn tuyên truyền; kỹ năng viết bài đầu tranh phản bác thông tin sai sự thật, xấu, độc và chia sẻ, lan tỏa, tăng tưong tác thông tin tích cực, chính thống trên các trang, nhóm trên mạng xã hội, Internet; trang bị, cập nhật những nội dung thông tin liên quan đến các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và thực trạng của thông tin xấu, độc trên mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay, từ đó nâng cao trình độ, nhận thức và kỹ năng tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin có quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Định hướng chia sẻ các thông tin tích cực trên internet và mạng xã hội góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trên địa bàn huyện”. 

Hoàng Hùng – UBKT Tỉnh ủy

Tin liên quan