Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Huyện ủy Văn Quan quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

16-08-2022 08:35

      Ngày 26/7/2022, Huyện ủy Văn Quan tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Hướng dẫn số 09-HD/TU, ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn "Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ" và Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

     Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy.

 

Toàn cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Cúc, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã quán triệt, truyền đạt những nội dung cốt lõi, trong Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 69-QĐ/TW gồm 4 chương 58 điều; trong đó bổ sung 4 điều mới và sửa đổi nhiều nội dung quan trọng cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc, toàn diện các nội dung Quy định số 69-QĐ/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tổ chức triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp. Đồng thời, nhấn mạnh việc triển khai thực hiện tốt Quy định 69-QĐ/TW sẽ giúp các cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về công tác thi hành kỷ luật của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng./.

                Hoàng Thị Anh - UBKT Huyện uỷ Văn Quan

Tin liên quan