Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Huyện ủy Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2022

16-08-2022 08:42

      Ngày 4/8/2022, Huyện ủy Hữu Lũng tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2022. Tham dự hội nghị tập huấn có 125 đại biểu gồm: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy; Bí thư các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy; Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi bộ cơ sở.

 

Quang cảnh hội nghị tập huấn

     Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên là Lãnh đạo và Ủy viên UBKT Tỉnh ủy truyền đạt 4 Chuyên đề, gồm: Kỷ luật của Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng; Giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; Kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên.

     Đây là đợt tập huấn có ý nghĩa quan trọng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra cấp cơ sở; từ đó từng bước nâng cao nhận thức, nghiệp vụ, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện./.

Phan Thị Giang - UBKT Huyện ủy Hữu Lũng

Tin liên quan