Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tràng Định tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022

11-10-2022 08:13

Ngày 15/9/2022, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tràng Định tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022. Tham dự hội nghị tập huấn có 75 đại biểu gồm: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.

      Ngày 15/9/2022, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tràng Định tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022. Tham dự hội nghị tập huấn có 75 đại biểu gồm: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.

 

Đồng chí Nông Đình Công, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị

     Trong thời gian 01 ngày, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên là Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy truyền đạt 04 Chuyên đề, gồm: (1) Quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; (2) Quán triệt một số nội dung cơ bản tại Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; (3) Hướng dẫn ban hành một số văn bản trong công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng cơ sở tại Quyết định số 236-QĐ/UBKTTU ngày 31/8/2018 của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; (4) Hướng dẫn công tác lập, lưu trữ hồ sơ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Quang cảnh lớp hội nghị

     Đây là đợt tập huấn có ý nghĩa quan trọng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra cấp cơ sở; từ đó từng bước nâng cao nhận thức, nghiệp vụ, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.
Chu Lệ HằngUBKT Huyện ủy Tràng Định

Tin liên quan