Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hữu Lũng Thông báo kết quả giám sát tại Đảng ủy xã Yên Sơn

12-12-2021 11:25

Thực hiện Quyết định số 31-QĐ/UBKTHU, ngày 28/9/2021 của UBKT Huyện uỷ Hữu Lũng về giám sát đối với đối với tập thể Đảng ủy và cá nhân một số đồng chí trong Đảng ủy xã Yên Sơn.

 

           Thực hiện Quyết định số 31-QĐ/UBKTHU, ngày 28/9/2021 của UBKT Huyện uỷ về giám sát đối với đối với tập thể Đảng ủy và cá nhân một số đồng chí trong Đảng ủy xã Yên Sơn.

          Ngày 18 tháng 11 năm 2021, tại Đảng ủy xã Yên Sơn. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hữu Lũng do đồng chí Phạm Phương Trinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Hữu Lũng, Trưởng đoàn giám sát và các đồng chí thành viên Đoàn giám sát đã tiến hành Thông báo kết quả giám sát đối với tập thể Đảng ủy xã Yên Sơn; cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Yên Sơn; đồng chí Phó Bí thư Thường trực, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Yên Sơn; tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban chấp hành đảng bộ xã Yên Sơn. Qua kết quả giám sát, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã chỉ ra những ưu điểm, kết quả đạt được; những hạn chế, khuyết điểm của tập thể Đảng ủy, cá nhân đảng viên được giám sát đồng thời yêu cầu tập thể Đảng ủy, cá nhân đảng viên được giám sát nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trần Văn Hải - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Hữu Lũng        

Tin liên quan