Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY VĂN LÃNG THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ TẠI ĐẢNG ỦY XÃ HOÀNG VĂN THỤ

12-10-2021 07:12

 

           Thực hiện Quyết định số 27-QĐ/UBKTHU, ngày 29/7/2021 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy về giám sát chuyên đề đối với tập thể Đảng ủy và một số đồng chí đảng ủy viên trong Đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ. Chiều ngày 29/9/2021, tại Đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Văn Lãng  tiến hành Thông báo kết quả giám sát chuyên đề đối với tập thể Đảng ủy và một số đồng chí đảng ủy viên trong Đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; công tác giới thiệu cán bộ ứng cử và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Thành phần Hội nghị có đồng chí Đàm Thanh Loan, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng đoàn giám sát và một số đồng chí Thành viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoàng Văn Thụ.

Phát biểu của Đồng chí Đàm Thanh Loan, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

 Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Đàm Thanh Loan đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tập thể Đảng ủy và các cá nhân được giám sát, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác cán bộ và đã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được giám sát: công tác quy hoạch năm 2021; công tác giới thiệu cán bộ ứng cử; công đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thực hiện đảm bảo theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

Nhìn chung, qua giám sát Tập thể Đảng ủy và các cá nhân được giám sát cơ bản thực hiện tốt nội dung giám sát. Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn có hạn chế như: việc lưu trữ một số hồ sơ thực hiện việc đánh giá tập thể, cán bộ, công chức năm 2020 chưa khoa học, đầy đủ. Đồng chí Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đề nghị tập thể Đảng ủy và các cá nhân trong Đảng ủy phát huy ưu điểm; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra. Xây đựng kế hoạch cụ thể; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.

 Nguyễn Thị Huệ  - UBKT Huyện ủy Văn Lãng

Tin liên quan