Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

ĐUK tổ chức Hội nghị chuyên đề “thảo luận nâng cao chất lượng phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với TCĐ và ĐV”

22-07-2022 11:10

Sáng ngày 14/7/2022, tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị chuyên đề “Thảo luận nâng cao chất lượng phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên”, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị.

            Sáng ngày 14/7/2022, tại Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị chuyên đề “Thảo luận nâng cao chất lượng phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên”, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn; tham dự hội nghị có các đồng chí đại biểu đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn, Thành ủy Lạng Sơn, Công an tỉnh Lạng Sơn và đại diện các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

     

 Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

           Tại hội nghị, các đại biểu phát biểu tham luận đều thống nhất nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đặc biệt là nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; phân tích, đánh giá thực trạng và đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát hiện, xác định, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao việc Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn sâu về lĩnh vực kiểm tra, giám sát, nắm bắt kịp thời chủ trương lãnh đạo của Tỉnh ủy và đề nghị Đảng ủy Khối ban hành kết luận đề ra những giải pháp chung trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong toàn Đảng bộ.

  Đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận hội nghị

          Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao các ý kiến tham gia phát biểu. Đảng ủy Khối sẽ tiếp thu, bổ sung và có giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đạt hiệu quả tại Đảng bộ Khối nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm giai đoạn 2021 – 2025.

                                                                                                                                 Bùi Thị Giang- UBKT Đảng ủy Khối CCQ tỉnh 

 

 

 

Tin liên quan