Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ tổ chức hội nghị bốc thăm lựa chọn đối tượng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

24-03-2023 15:49

Chiều ngày 17/3/2023, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ tổ chức Hội nghị bốc thăm lựa chọn đối tượng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Đồng chí Vi Thị Quỳnh Mai, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành uỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Thanh tra thành phố, phòng Nội vụ thành phố và các đồng chí Uỷ viên UBKT Thành uỷ

           Chiều ngày 17/3/2023, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ tổ chức Hội nghị bốc thăm lựa chọn đối tượng xác minh tài sản, thu nhập năm 2023. Đồng chí Vi Thị Quỳnh Mai, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành uỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Thanh tra thành phố, phòng Nội vụ thành phố và các đồng chí Uỷ viên UBKT Thành uỷ.

 

Các thành phần tham dự hội nghị nghiên cứu tài liệu 

Hội nghị đã tập trung triển khai Quyết định số 56-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 03/11/2022 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP, ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Kế hoạch số 06-KH/UBKTTU, ngày 06/3/2023 của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ về xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý năm 2023. Các thành viên tham dự đã nghiên cứu văn bản, thảo luận, thống nhất thực hiện các nội dung theo Kế hoạch về nội dung xác minh, đối tượng được xác minh, phương pháp tiến hành và trình tự xác minh tài sản, thu nhập, cách thức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý năm 2023.

 

Các thành phần tham dự bốc thăm đối tượng xác minh

Trước đó, ngày 31/01/2023 Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ đã nhận bàn giao 141 bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND thành phố, các ban đảng, đoàn thể thành phố, các phường, xã từ Ban Tổ chức Thành uỷ, phòng Nội vụ thành phố. Trong năm 2023, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ chủ trì xác minh tài sản, thu nhập trong số 130 người là đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập hàng năm thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý. Theo Hướng dẫn số 03-HD/UBKTTW, ngày 03/11/2022, tại Hội nghị đã tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên 10% trong tổng số đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý là 13/130 người ở 13 đơn vị khác nhau.

Theo kế hoạch, sau bốc thăm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ sẽ ban hành Quyết định thành lập Tổ xác minh và tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của 13 người được bốc thăm theo trình tự xác minh tài sản, thu nhập tại Điều 44, Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018. Kết thúc xác minh tài sản, thu nhập tổng hợp báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Thành uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đảm bảo thời gian quy định.

Nguyễn Thị Hồng Thuý - UBKT Thành uỷ

 

Tin liên quan