Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

THÀNH ỦY TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG NĂM 2021

13-01-2022 15:43

Ngày 12/01/2021, Thành ủy Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021; Triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

 

Ngày 12/01/2021, Thành ủy Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2021; Triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

Trong năm 2021, Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, vượt chỉ tiêu theo chương trình đề ra. Ban Thường vụ đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo, phù hợp. Chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy được nâng lên. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tăng cường thực hiện giám sát thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở để đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở; xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định, phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy, cơ quan liên quan tham gia thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại các chi, đảng bộ. Hoàn thành 100% các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra đảm bảo tiến độ, chất lượng: trong năm 2021, cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 18 tổ chức đảng và 38 đảng viên (28 cấp ủy viên các cấp, chiếm 73,6%), không có tổ chức đảng và đảng viên phải xem xét kỷ luật.

 

 

Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Thành ủy báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn ưu điểm, kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại, cùng những nhiệm vụ đặt ra trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp trong năm 2022 cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng; Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát mang tính phòng ngừa, không để vi phạm nhỏ kéo dài tích tụ thành sai phạm lớn, nghiêm trọng; Qua kiểm tra, giám sát cần quan tâm gương điển hình tiên tiến có tính sáng tạo, đổi mới; tăng cường kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp và cấp dưới, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm như: quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, công tác cán bộ, tài chính ngân sách, chống tiêu cực ngay trong nội bộ, tăng cường giám sát tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Ủy ban kiểm tra cần tăng cường sự phối hợp với cơ quan thanh tra, điều tra... để kịp thời xử lý theo quy định đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm; phối hợp với các ban xây dựng Đảng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với các hành vi vi phạm; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh vững vàng, chuyên môn sâu, tính chiến đấu cao, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

 Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Với khí thế mới, Đảng bộ thành phố Lạng Sơn quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra giám sát năm 2022./.

Nguyễn Thị Hồng Thuý - UBKT Thành ủy Lạng Sơn 

Tin liên quan