Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng

24-10-2022 11:18

      Hưởng ứng Phát động số 01-PĐ/UBKTTU, ngày 14/7/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn về phát động đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2022), Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể và ý nghĩa.

     Thực hiện đợt thi đua, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở tăng cường chỉ đạo đảng viên tích cực thi đua lập thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, thực hiện tốt công tác xây dựng đảng.
 
 
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng và công tác KTGS năm 2022
 
     Trong thực hiện nhiệm vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã chủ động triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của Đảng, Ủy ban Kiểm tra cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đến cấp ủy, các tổ chức cơ sở đảng theo quy định. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã tiến hành 3 cuộc kiểm tra, giám sát đối với 03 tổ chức đảng và 08 đảng viên (trong đó có 07 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh quản lý). Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những ưu điểm để phát huy và các hạn chế, khuyết điểm để  yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.
Hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động phong trào thu hút đông đảo đảng viên, cán bộ chiến sỹ tham gia hưởng ứng, như: tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cho các đồng chí trong cấp ủy và cán bộ tham mưu công tác đảng; tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát; tham gia các hoạt động về nguồn báo công, các buổi giao lưu thể thao ...
 
 

Cán bộ chiến sỹ đảng viên báo công tại tượng đài Hồ Chủ tịch

     Việc thực hiện hiệu quả đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2022) đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên về truyền thống của Ngành kiểm tra Đảng; gắn với các phong trào thi đua khác góp phần thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Nguyễn Thái – Đảng ủy Công an tỉnh

Tin liên quan