Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đình Lập triển khai thực hiện kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023

22-02-2023 09:40

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; Đánh giá tính chính xác, trung thực, khách quan để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập; Xác minh tài sản, thu nhập nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; góp phần thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

     Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; các quy định của Đảng, Nhà nước về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; Đánh giá tính chính xác, trung thực, khách quan để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý các khuyết điểm, vi phạm trong việc kê khai tài sản, thu nhập; Xác minh tài sản, thu nhập nhằm ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm và hành vi tham nhũng (nếu có) đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập; góp phần thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đình Lập đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/UBKTHU, ngày 09/02/2023 về xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 của người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý. Theo đó ngày 17/02/2023, UBKT Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị bốc thăm lựa chọn cá nhân diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý để xác minh tài sản, thu nhập năm 2022.
 
 
Đồng chí Lương Văn Thái- Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy quán triệt Kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2023.

     UBKT Huyện ủy mời đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đình Lập, Thanh tra huyện dự và chứng kiến việc lựa chọn (bằng hình thức bốc thăm) đối với người được xác minh theo quy định.
 
 
 
Đại diện Lãnh đạo các cơ quan dự Hội nghị chứng kiến, bốc thăm

     Đối tượng được xác minh: (1) Người có nghĩa vụ kê khai là đối tượng thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, kê khai tài sản thu nhập hằng năm và chưa được xác minh tài sản thu nhập trong thời gian 02 năm liền trước đó gồm 139 cá nhân. (2) Số cơ quan được lựa chọn tối thiểu là 20%, số người được lựa chọn ngẫu nhiên là 10% trong tổng số cơ quan, đơn vị và số người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý đến hết năm 2022. (3) Tập trung xác minh tài sản, thu nhập đối với các xã, thị trấn, các cơ quan, phòng, ban cấp huyện ở lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực hoặc có những vụ việc nổi cộm gây bức xúc, dư luận xã hội quan tâm.

     Nội dung: (1) Xác minh về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai. (2)  tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc tài sản tăng thêm, thu nhập tăng thêm (nếu có).

     Kết quả năm 2023 UBKT Huyện ủy sẽ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập  đối với 13/52 tổ chức và 15/139 cá nhân. Về trình tự xác minh tài sản, thu nhập thực hiện theo Điều 44, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Thời gian tổ chức thực hiện dự kiến bắt đầu từ tháng 3/2023.

Hoàng Mạnh Duy – UBKT Huyện ủy Đình Lập 
 

Tin liên quan