Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Huyện ủy Bình Gia triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2023

16-12-2022 09:38


     Chiều ngày 12/12/2022, Huyện ủy Bình Gia tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ mười hai (mở rộng) khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lương Trương Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; Lãnh đạo các phòng, ban, ngành chuyên môn, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
 
 
Quang cảnh Hội nghị
 
     Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lương Trương Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, yêu cầu: Trong năm 2023, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trên các lĩnh vực. Trong đó, cần quan tâm đến công tác xây dựng đảng; tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.


Đồng chí Lương Trương Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc hội nghị

     Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Lương Trương Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, yêu cầu: Trong năm 2023, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trên các lĩnh vực. Trong đó, cần quan tâm đến công tác xây dựng đảng; tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. 
Lưu Văn Hùng, UBKT Huyện ủy Bình Gia
 

Tin liên quan