Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

18-01-2023 08:16

Ngày 09/01/2023, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Triệu Tuấn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy.

 

Đồng chí Đại tá Triệu Tuấn Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc  Công an tỉnh,

Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

          Năm 2022 Công an tỉnh Lạng Sơn vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua. Cùng với nhiều đơn vị trong lực lượng, Cơ quan Ủy ban kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh đã có nhiều đóng góp vào thành tích chung của Công an tỉnh trong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị - giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cơ quan UBKT Đảng ủy đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy quán triệt đầy đủ văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đôn đốc cấp ủy UBKT cơ sở thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo quy định; chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình thực tế và có hiệu quả. Đã tham mưu UBKT Đảng ủy tổ chức tọa đàm chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh; đánh giá, xếp loại công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; trong năm tổ chức thực hiện 16 cuộc kiểm tra, giám sát với 11 tổ chức đảng và 57 đảng viên. Các cấp ủy đảng cơ sở đã tiến hành kiểm tra 68 cuộc, giám sát 128 đảng viên. Nội dung các cuộc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát có mở rộng hơn các năm trước, đã chú trọng vào một số lĩnh vực công tác phức tạp, nhạy cảm được đông đảo đảng viên, cán bộ chiến sỹ quan tâm như: công tác cán bộ, quản lý tài chính, tài sản công; công tác điều tra, xử lý tội phạm, xử lý vi phạm về hành chính, nghiên cứu, tham gia ý kiến vào các văn bản dự thảo về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của đảng đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, năm 2022 trong toàn Đảng bộ công an tỉnh không có đơn tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng; không có kiến nghị, phản ánh về tổ chức, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.
 
Đồng chí Đại tá Lương Văn Khình - Thủ trưởng Cơ quan UBKT
Báo cáo tổng kết công tác 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
 
     Với những thành tích trên, năm 2022, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh được UBKT Đảng ủy Công an Trung ương đánh giá đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Tập thể Cơ quan UBKT đạt danh hiệu đơn vị tiên tiến, 4 chiến sỹ thi đua cơ sở, 5 chiến sỹ tiên tiến.
     Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023 và thảo luận các biện pháp thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đại tá Triệu Tuấn Hải đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng của tập thể cán bộ chiến sỹ Cơ quan UBKT Đảng ủy, đồng thời yêu cầu tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của UBKT Tỉnh ủy và chương trình công tác năm 2023, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan thực hiện tốt qui chế phối hợp, tích cực nghiên cứu, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm./.
                                                        Nguyễn Thái – Đảng ủy Công an tỉnh

Tin liên quan