Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lộc Bình giao ban công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2022

29-07-2022 09:07

Ngày 19/7/2022, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lộc Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hoàng Hồng Điệp, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện, chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Dự hội nghị có các đồng chí: Lãnh đạo UBKT, Ủy viên UBKT Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các chi, đảng bộ; UBKT đảng ủy cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, BTV Huyện ủy, sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Tỉnh ủy, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 15 tổ chức đảng và 14 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 07 tổ chức đảng và 10 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên; kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 15 tổ chức đảng; kiểm tra tài chính đảng về thu, chi ngân sách đối với 02 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 09 tổ chức đảng và 06 đảng viên. Ban thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách; cấp ủy, UBKT hai cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên với hình thức khiển trách 09, cảnh cáo 02, khai trừ 02. UBKT Huyện ủy đã tiếp nhận 12 đơn tố cáo, khiếu nại và đề nghị, trong đó đã trả lời, hướng dẫn 04 đơn của công dân; chuyển và xếp lưu 08 đơn theo quy định. Các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy đã chủ động, tích cực phối hợp với UBKT Huyện ủy thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những ưu điểm, kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư; quy trình kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên; những giải pháp để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm 2022.

Trên cơ sở kết quả công tác đã đạt được trong 6 tháng đàu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, UBKT Huyện ủy đã phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2022) và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác kiểm tra năm 2022; kêu gọi các chi, đảng bộ trực thuộc huyện; cán bộ, công chức phụ trách, tham mưu công tác kiểm tra nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong 6 tháng qua của UBKT từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần tập trung thực hiện, đó là: Cấp ủy và UBKT các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai  các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; nâng cao nhận thức, đầy đủ về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 2022 đã đề ra, đảm bảo hoàn thành đạt chất lượng, hiệu quả; thường xuyên nắm bắt tình hình các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên để chủ động kiểm tra, phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm; đề nghị cấp ủy, UBKT các cấp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của đảng viên, công dân; chỉ đạo cán bộ làm công tác kiểm tra tích cực nghiên cứu, nắm vững Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm vững quy trình nghiệp vụ công tác; có bản lĩnh vững vàng, có trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Hồng Điệp, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy và các ý kiến góp ý của đại biểu dự hội nghị để bổ sung, cụ thể hóa tổ chức triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng cuối năm 2022. Đồng thời đề nghị UBKT các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định, Kết luận, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là Kết luận số 34-KL/TW ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; tập trung xây dựng hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Hoàng Thị Giang- UBKT Lộc Bình 

Tin liên quan