Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình phối hợp với Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm tra đối với Đảng ủy quân sự huyện

04-05-2023 14:54

Ngày 18/4/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình đã tổ chức triển khai Quyết định kiểm tra đối với tập thể Đảng ủy Quân sự huyện và 02 cá nhân là lãnh đạo, chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Nội dung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc; thực hiện Nghị quyết số 273-NQ/ĐU ngày 14/02/2022 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong lực lượng vũ trang tỉnh

        Ngày 18/4/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Bình đã tổ chức triển khai Quyết định kiểm tra đối với tập thể Đảng ủy Quân sự huyện 02 cá nhân là lãnh đạo, chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Nội dung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, thực hiện Quy chế làm việc; thực hiện Nghị quyết số 273-NQ/ĐU ngày 14/02/2022 của Đảng ủy Quân sự tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội trong lực lượng vũ trang tỉnh. Việc thực hiện kiểm tra tiến hành theo Quy chế phối hợp số 58-QC/UBKT ngày 17/3/2021 giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh với Ủy ban Kiểm tra các Huyện ủy, thành ủy trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng đối với Đảng ủy Quân sự các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

        Đoàn kiểm tra do Đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm Trưởng đoàn; đồng chí Đại tá Lương Đình Nhạc, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm Phó Trưởng đoàn; các thành viên của đoàn kiểm tra là lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy.

        Tại buổi làm việc đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị các thành viên đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; yêu cầu Đảng ủy Quân sự huyện và các cá nhân chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cuộc kiểm tra. Hiện nay Đoàn kiểm tra đang tiếp tục thực hiện các bước của quy trình kiểm tra theo quy định.

Hoàng Thị Giang – UBKT Huyện ủy Lộc Bình

Tin liên quan