Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ thông báo kết luận kiểm tra tài chính Đảng đối với Đảng ủy phường Hoàng Văn thụ, thành phố Lạng Sơn

21-04-2022 10:06

Ngày 08/4/2022, tại Đảng uỷ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, Đoàn công tác của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ do đồng chí Lành Văn Khánh, Thành uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành uỷ làm Trưởng đoàn đã tiến hành thông báo kết luận về kiểm tra tài chính Đảng đối với Đảng uỷ phường Hoàng Văn Thụ

              Ngày 08/4/2022, tại Đảng uỷ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, Đoàn công tác của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ do đồng chí Lành Văn Khánh, Thành uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành uỷ làm Trưởng đoàn đã tiến hành thông báo kết luận về kiểm tra tài chính Đảng đối với Đảng uỷ phường Hoàng Văn Thụ. Tham dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường và đại diện chi uỷ hai chi bộ được kiểm tra.

Theo Thông báo kết luận kiểm tra, Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ đã quan tâm chỉ đạo, quán triệt, triển khai việc thực hiện công tác quản lý thu, chi tài chính đảng cơ bản đúng quy định, chế độ, chính sách của Đảng, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán. Việc thực hiện lưu trữ chứng từ kế toán đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Công tác tài chính đảng cơ bản đáp ứng được yêu cầu chi thường xuyên của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy phường. Đảng ủy đã ban hành quyết định về việc thực hiện một số chế độ, định mức chi hoạt động của cấp ủy. Năm 2020 và 2021 đã xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và thực hiện kiểm tra 02 chi bộ trực thuộc về công tác thu, nộp quản lý và sử dụng đảng phí.

Bên cạnh kết quả đạt được Đảng uỷ còn có hạn chế khuyết điểm đó là: Việc thực hiện một số chế độ, định mức chi hoạt động của Đảng ủy có khoản chi chưa thực hiện theo Quyết định 430a-QĐ/TU, ngày 17/7/2018 của Thành ủy Lạng Sơn thực hiện một số chế độ, định mức chi hoạt động của cấp ủy đảng thuộc đảng bộ phường, xã. Đảng ủy và 02 Chi bộ được kiểm tra chưa kịp thời cập nhật mẫu phiếu thu, chi (mẫu số C40, C41-BB) ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC, ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.

 

Đồng chí Lành Văn Khánh, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy phát hiểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lành Văn Khánh, Thành uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành uỷ, đã đề nghị Đảng uỷ nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Trong thời gian tới, Đảng uỷ cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến quán triệt các văn bản, quy định mới về công tác tài chính đảng. Tổ chức thực hiện tốt Luật ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở; Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị và Công văn hướng dẫn số 141-CV/VPTW/nb, ngày 17/3/2011 của Văn phòng Trung ương Đảng; Quyết định 430a-QĐ/TU, ngày 17/7/2018 của Thành ủy Lạng Sơn thực hiện một số chế độ, định mức chi hoạt động của cấp ủy đảng thuộc đảng bộ phường, xã. Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện các mẫu phiếu thu, chi đúng theo quy định; nghiên cứu kỹ các quy định về chế độ, định mức chi hoạt động của cấp ủy theo quy định. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Đảng ủy theo các quy định, hướng dẫn về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng của Trung ương, của tỉnh và thành phố.

 

Thay mặt Đảng uỷ, đồng chí Vũ Sơn Hà, Thành uỷ viên - Bí thư Đảng uỷ phường Hoàng Văn Thụ đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu của đồng chí Phó Chủ nhiệm. Đảng uỷ sẽ nghiên cứu kỹ các văn bản để khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra tại Thông báo Kết luận Kiểm tra đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước./.

Nguyễn Thị Hồng Thuý - UBKT Thành uỷ

Tin liên quan