Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Huyện ủy Bình Gia quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm

06-10-2022 08:31

            Sáng ngày 29/9/2022, Huyện ủy Bình Gia tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 11 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Hội nghị đã quán triệt, triển khai Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm (sau đây viết tắt là Quy định 69).

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lương Trương Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; tham dự hội nghị có hơn 100 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. 

 Đồng chí Vy Xuân Tình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Quán triệt Quy định 69

         

         Tại Hội nghị, đồng chí Vy Xuân Tình, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã quán triệt, triển khai Quy định số 69.  Trong đó tập trung nhấn mạnh một số điểm mới trong quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm so với quy định cũ.

         Thông qua việc quán triệt, triển khai Quy định 69 đã góp phần nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên tinh thần thượng tôn pháp luật và giữ vững kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các ngành, các cấp, các cấp ủy, tổ chức đảng ngay sau hội nghị cần triển khai nghiêm túc, sâu rộng Quy định 69 trong cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Lưu Văn Hùng -  UBKT Huyện ủy Bình Gia

Tin liên quan