Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật những tháng đầu năm 2023

17-03-2023 14:51

Ngày 09 tháng 3 năm 2023, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật những tháng đầu năm 2023, để đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; từ đó đề ra phương hướng lãnh đạo nâng cao hiệu quả chấp hành kỷ luật, pháp luật trong Đảng bộ.

            Ngày 09 tháng 3 năm 2023, Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật những tháng đầu năm 2023, để đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân; từ đó đề ra phương hướng lãnh đạo nâng cao hiệu quả chấp hành kỷ luật, pháp luật trong Đảng bộ.

Đ/c Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo trong Hội nghị 

Thành phần dự hội nghị, gồm 137 đồng chí là các đồng chí trong Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; các đồng chí là Bí thư và Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong khối cơ quan Biên phòng tỉnh.

Hội nghị đánh giá, những tháng đầu năm 2023, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã quyết liệt trong lãnh đạo, triển khai các nội dung quy định kỷ luật của Đảng, của Quân đội bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp; Nghị quyết lãnh đạo năm 2023 của Đảng uỷ BĐBP tỉnh đã xác định công tác giáo dục, rèn luyện đảng viên là 1 trong 5 nhiệm vụ trọng tâm và là 1 trong 3 khâu đột phá để nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên; kết quả chấp hành kỷ luật, pháp luật có bước chuyển biết tích cực.

Tuy nhiên, tỷ lệ vi phạm của đảng viên phải xử lý kỷ luật vẫn còn cao. Nguyên nhân chủ yếu là do một số cấp uỷ, Chỉ huy đơn vị cơ sở nhận thức về trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa cao, chưa quyết liệt; công tác quản lý, giáo dục đảng viên chưa có biện pháp đột phá, hữu hiệu; một số ít đảng viên chưa thực sự tự giác tu dưỡng, rèn luyện tốt.

Đ/c Ninh Văn Hợp, Phó Bí thư Đảng, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh phát biểu chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc thi

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trong hội nghị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phát động Cuộc thi viết tay "Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất biện pháp phòng ngừa vi phạm trong BĐBP". Đối tượng tham gia Cuộc thi là tất cả cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong BĐBP Lạng Sơn; với các nội dung thi nhận thức về chấp hành Luật giao thông đường bộ, chấp hành quy định kỷ luật của Đảng, của Quân đội; nhận thức về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn trên cương vị công tác của người tham gia dự thi đối với việc tuyên truyền, giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên thuộc quyền và đề xuất với cấp trên những nội dung, biện pháp thiết thực, hiệu quả để phòng ngừa, giảm thiểu tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật ở cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Việc tổ chức hội nghị của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng làm cho cán bộ, đảng viên có nhận thức sâu sắc hơn về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật, trên cơ sở đó, nêu cao trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, đề cao tinh thần tự quản, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn trong đơn vị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”./. 

Phan Văn Phương- UBKT Đảng ủy BĐBP Tỉnh 

Tin liên quan