Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ Bắc Sơn triển khai Thông báo Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm

09-11-2022 14:26

             Chiều ngày 04/11/2022, tại Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Đoàn kiểm tra của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ do đồng chí Long Xuân Tỉnh, Huyện uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực làm Trưởng đoàn đã tiến hành Thông báo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy, về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tập thể Chi bộ và cá nhân các đồng chí trong Chi ủy Chi bộ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).

Đồng chí Long Xuân Tỉnh, Huyện uỷ viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 Theo Thông báo, tập thể Chi bộ và các cá nhân được kiểm tra đã cơ bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ chính trị gắn với nhiệm vụ chuyên môn đề ra. Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đạt được, các đối tượng được kiểm tra còn một số hạn chế, khuyết điểm. Cụ thể, Quy chế làm việc của Chi bộ chưa điều chỉnh đầy đủ về đối tượng và các mối quan hệ công tác; chưa quy định cụ thể về thẩm quyền của chi bộ trong việc lãnh đạo, cho chủ trương đối với công tác liên kết đào tạo cho lao động, việc làm; công tác lãnh đạo quán triệt các văn bản của cấp trên và ban hành nghị quyết chuyên đề về quản lý, sử dụng nguồn ngân sách có việc chưa được quan tâm đúng mức; chưa thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy định về chế độ, chính sách; thiếu kiểm tra, giám sát đối với cán bộ chuyên môn trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng ngân sách và các khoản huy động đóng góp, liên kết đào tạo. Dẫn đến, chưa thực hiện việc kê khai nộp thuế thu nhập và trích cải cách tiền lương từ nguồn thu học phí và thu liên kết đào tạo; thanh toán một số nội dung không đúng quy định, vượt mức tiêu chuẩn không có cơ sở, chi tiếp khách không đúng niên độ ngân sách.

Từ những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, UBKT Huyện ủy yêu cầu tập thể Chi bộ và các cá nhân được kiểm tra kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm tra. Trong thời gian tới, Chi bộ cần điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và các khoản huy động đóng góp, liên kết đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh./.

Phạm Ngọc Minh – UBKT Huyện ủy Bắc Sơn 

Tin liên quan