Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN - MỘT VIỆC LÀM Ý NGHĨA

29-09-2021 14:29

 

 

            Ngày 18/9/2021, tại Hội trường UBND huyện Văn Quan, đã diễn ra Lễ phát động Hiến máu tình nguyện năm 2021 và biểu dương, tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu.

 

Với thông điệp “Sẻ giọt máu đào - Trao niềm hy vọng”, cán bộ, công chức Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Văn Quan và UBKT Đảng ủy cơ sở đã tích cực hưởng ứng tham gia với tinh thần tự nguyện, thể hiện tấm lòng nhân ái, với tình cảm và trách nhiệm cao cả với cộng đồng. 

Tham gia hiến máu có 02 đồng chí cán bộ, công chức UBKT Huyện ủy; 07 đồng chí UBKT Đảng ủy cơ sở; tỷ lệ hiến máu đạt 100%, bình quân 350ml máu/người; có 02 cán bộ UBKT Đảng ủy cơ sở được khen thưởng người hiến máu tình nguyện tiêu biểu.

         Đồng chí Linh Minh Huấn - Phó Chủ nhiệm UBKT Thường trực Huyện ủy

       Hiến máu tình nguyện - một nghĩa cử cao đẹp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc sẽ tiếp tục được cán bộ, công chức UBKT các cấp tham gia tích cực hơn nữa, trong thời gian tới, với tinh thần chung tay nhân rộng và phát triển nghĩa cử cao đẹp rộng khắp trong cộng đồng, góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cán bộ và nhân dân. Tô đẹp thêm nét đẹp truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc./.

Hoàng Thị Anh- UBKT Huyện ủy Văn Quan 

Tin liên quan