Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Cao Lộc tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2022

13-07-2022 08:21

Sáng ngày 11/7/2022, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Cao Lộc tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện uỷ, các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, các đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ trực thuộc. Đồng chí Nghiêm Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 

      Sáng ngày 11/7/2022, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Cao Lộc tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện uỷ, các đồng chí Bí thư Đảng uỷ, các đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ trực thuộc. Đồng chí Nghiêm Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị

     Trong 6 tháng đầu năm 2022, UBKT các cấp trong toàn huyện đã tích cực, chủ động trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Kết quả cấp uỷ, UBKT các cấp và chi bộ đã kiểm tra, giám sát 69 tổ chức đảng93 đảng viên (Huyện ủy viên 04 đồng chí; Đảng ủy viên 10 đồng chí; Chi ủy viên 48 đồng chí). Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 12 tổ chức đảng và 18 đảng viên; Đảng ủy cơ sở kiểm tra, giám sát 37 chi bộ và 45 đảng viên; Chi bộ cơ sở giám sát chuyên đề được 16 đảng viên; UBKT Huyện uỷ kiểm tra, giám sát được 13 tổ chức đảng và 6 đảng viên, UBKT cấp cơ sở kiểm tra, giám sát được 7 tổ chức đảng và 8 đảng viên.

     Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích, đánh giá làm rõ thêm kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sátkỷ luật của Đảng 6 tháng cuối năm 2022.

     Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong 6 tháng qua của UBKT từ cấp huyện đến cơ sở. Đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần triển khai thực hiện, đó là: UBKT các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định, hướng dẫn, quy trình của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; các Đảng ủy trực thuộc cần chủ động phối hợp với UBKT Huyện ủy tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở; bám sát chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 và tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình đã đề ra; chủ động khảo sát, theo dõi nắm bắt tình hình các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra, nhất là cấp ủy viên cùng cấp; tăng cường nắm bắt tình hình, thông tin về cơ sở, thực hiện việc kiểm tra khi thấy cần thiết; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo đối với đảng viên.

Văn Hoài Hương- UBKT Cao Lộc 

Tin liên quan