Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

VĂN LÃNG NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

12-04-2022 15:15

Thực hiện Quyết định số 36-QĐ/UBKTHU, ngày 11/02/2022 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Chiều ngày 06/4/2022 tại Đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Văn Lãng đã tiến hành thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ.

        Thực hiện Quyết định số 36-QĐ/UBKTHU, ngày 11/02/2022 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Chiều ngày 06/4/2022 tại Đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Văn Lãng đã tiến hành thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ.

     Thành phần Hội nghị có đồng chí Hứa Văn Tư, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện và một số đồng chí thành viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoàng Văn Thụ.

  Phát biểu của Đồng chí Hứa Văn Tư, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện

     Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Hứa Văn Tư ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy xã Hoàng Văn Thụ; Đảng ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng; quán triệt các văn bản của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng đến cấp ủy, cán bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ; ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình đã đề ra; từ sau đại hội đến hết nay cấp ủy đã thực hiện kiểm tra, giám sát được 04 chi bộ và 12 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra tiến hành kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí 02 chi bộ; giám sát chuyên đề 02 chi bộ và 05 đảng viên; sau kiểm tra, giám sát đã kịp thời thông báo kết luận, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của các chi bộ và đảng viên; qua đó góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được còn có một số hạn chế như: Tiến độ thực hiện một số cuộc kiểm tra, giám sát còn chậm (nguyên nhân: Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn); có hồ sơ kiểm tra, giám sát chưa lập danh mục và bút lục; các cuộc kiểm tra chưa ghi sổ nhật ký.

      Tại Hội nghị đồng chí Chủ  hiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đề nghị tập thể Đảng ủy phát huy những kết quả đã đạt được; xây dựng kế hoạch cụ thể để khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra.

Nguyễn Thị Huệ - UBKT Huyện ủy Văn Lãng

 

Tin liên quan