Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY CHI LĂNG TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG NĂM 2022

29-03-2022 09:06

Ngày 15/3/2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chi Lăng đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Éng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện. Các đồng chí là Ủy viên UBKT Huyện ủy; các đồng chí là Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở 22 đơn vị và 34 đồng chí Bí thư (hoặc Phó Bí thư phụ trách công tác kiểm tra) các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

 

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/UBKTHU, ngày 01/3/2022 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chi Lăng về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022. Ngày 15/3/2022, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chi Lăng đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Éng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện. Các đồng chí là Ủy viên UBKT Huyện ủy; các đồng chí là Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở 22 đơn vị và 34 đồng chí Bí thư (hoặc Phó Bí thư phụ trách công tác kiểm tra) các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Quang cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã quán triệt Quyết định số 354-QĐ/UBKTTW, ngày 22/12/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về ban hành các quy trình thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Hướng dẫn các mẫu văn bản trong quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy và công tác lập danh mục, lưu trữ hồ sơ. Hướng dẫn quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

         Hội nghị bồi dưỡng là dịp để các đồng chí dự hội nghị tiếp thu, cập nhật các nội dung hướng dẫn về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, giúp các đồng chí nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ hiện nay./. 

(Lê Xuân - UBKT Huyện ủy Chi Lăng)

 

 

 

 

Tin liên quan