Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Cao Lộc phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2023

04-04-2023 10:32

Ngày 27/3/2023, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Cao Lộc phối hợp với Đảng uỷ xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2023. Tham dự hội nghị tập huấn có 40 đại biểu, gồm; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi uỷ viên các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã Hợp Thành.

                Ngày 27/3/2023, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Cao Lộc phối hợp với Đảng uỷ xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2023. Tham dự hội nghị tập huấn có 40 đại biểu, gồm; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi uỷ viên các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ xã Hợp Thành.

 
 

Đồng chí Vi Văn Nhất, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ lên lớp tập huấn

          Tại Hội nghị, đồng chí Vi Văn Nhất, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, gồm các chuyên đề: Kỷ luật của Đảng và thi hành kỷ luật trong Đảng; Giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng; Kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên.
          Đây là đợt tập huấn có ý nghĩa quan trọng nhằm trang bị những kiến thức cơ bản cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Từ đó từng bước nâng cao nhận thức, nghiệp vụ, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.
Lã Tuấn Nam – UBKT Huyện ủy Cao Lộc

Tin liên quan