Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY CHI LĂNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ THI HÀNH KỶ LUẬT CỦA ĐẢNG NĂM 2021

19-09-2021 09:08

        Ngày 14/9/2021, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chi Lăng đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Éng, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy, Chánh Thanh tra huyện. Các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở và Bí thư các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

       Tại Hội nghị, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã quán triệt Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giai đoạn 2021 – 2025; triển khai Kế hoạch số 59-KH/HU ngày 08/9/2021 của Huyện ủy Chi Lăng về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU; Quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên và Hướng dẫn quy trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và công tác lập danh mục, lưu trữ hồ sơ.

          Hội nghị tập huấn là dịp để các đồng chí dự hội nghị tiếp thu, cập nhật các nội dung về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, giúp các đồng chí nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ hiện nay./. 

Lê Xuân - UBKT huyện ủy Chi Lăng 

Tin liên quan