Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                 Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy                  Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh muôn năm                  Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy

Hoạt động của UBKT các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc

Hiệu quả qua công tác giám sát kịp thời ngăn ngừa vi phạm

 Trong thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn xác định rõ vai trò, vị trí của công tác kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố đã từng bước được nâng cao về chất lượng, phát huy ý nghĩa, hiệu quả. Đặc biệt, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy chú trọng tăng cường công tác giám sát đảng viên và tổ chức đảng nhằm chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và khắc phục những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên, giúp ổn định tình hình địa phương, đơn vị.

 

Thành phố Lạng Sơn.

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm về công tác kiểm tra, giám sát; BTV Thành ủy đã lãnh đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các quy định của Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quyết định, quy định của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của UBKT Trung ương cũng như của cấp trên về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng đến các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ. Chỉ đạo UBKT Thành ủy tham mưu giúp cấp ủy và UBKT các cấp xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm. Cùng với đó, Thành ủy đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, BTV Thành ủy, trong đó phân công trách nhiệm cho từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên BTV theo dõi, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, phụ trách các lĩnh vực. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý. Sau đại hội đảng bộ các cấp, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ thành phố đã ban hành quy chế làm việc của cấp mình, quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và chế độ làm việc. Ban hành và chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Thành ủy với các cơ quan, tổ chức đảng có liên quan về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, nhất là với tổ chức đảng trong các cơ quan tư pháp.

Trong nhiệm kỳ, BTV Thành ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đồng chí Thành ủy viên. Các cấp ủy kiểm tra 143 chi bộ, đảng bộ và 136 đảng viên là cán bộ diện cấp ủy các cấp quản lý (tăng 75 đảng viên so với nhiệm kỳ 2010 - 2015); giám sát chuyên đề 100 chi bộ, đảng bộ cơ sở và 136 đảng viên (tăng 60 tổ chức và 109 đảng viên). UBKT các cấp kiểm tra 2 tổ chức đảng và 6 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 45 tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính đảng 5 tổ chức và 48 tổ chức đảng về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí; giám sát chuyên đề 18 tổ chức đảng và 13 đảng viên (trong đó có 25 cấp ủy viên).

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lạng Sơn cho biết: Thành ủy luôn chú trọng công tác giám sát, vì nếu làm tốt công tác này sẽ giúp cấp ủy nắm chắc tình hình ở cơ sở, từ đó có thể đưa ra những quyết định lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, đúng đắn; giúp cấp ủy nắm bắt được diễn biến tư tưởng, tình cảm trong cán bộ, đảng viên; kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc để có biện pháp ngăn chặn, xử lý từ khi mới manh nha xuất hiện, không để khuyết điểm nhỏ trở thành vi phạm lớn… Giám sát tốt sẽ giúp ổn định tình hình ngay từ cơ sở, bảo đảm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đều trực tiếp theo dõi, phụ trách các xã, phường, các chi, đảng bộ trực thuộc; thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, giám sát để nắm tình hình. Cùng với việc bám sát cơ sở, thông qua chế độ báo cáo của UBKT các cấp, các hội nghị giao ban, trao đổi thông tin, công tác tiếp công dân... các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kịp thời nắm bắt thông tin, tổng hợp, lựa chọn những vấn đề nổi cộm, được dư luận xã hội quan tâm ở địa phương, đơn vị để kịp thời cảnh báo, nhắc nhở, uốn nắn, ngăn chặn các vi phạm xảy ra khi mới manh nha, hạn chế tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát từ cấp ủy thành phố tới cơ sở.

Năm 2019, qua giám sát thực hiện Nghị quyết số 58, ngày 4/10/2018 của BTV Thành ủy về tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 và những năm tiếp theo đối với Đảng ủy xã Mai Pha, bên cạnh việc đánh giá những ưu điểm, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền pháp luật về quản lý đất đai, các nội dung của Nghị quyết số 58 chưa được thường xuyên; chất lượng thông tin từ cơ sở, tham mưu, xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất đai có vụ việc chưa kịp thời, còn lúng túng  trong xác định hành vi vi phạm, xử lý chưa triệt để, mới chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch xử dụng đất chưa chặt chẽ, còn một số hộ dân tự ý san gạt đất đồi, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định. Việc giải quyết hồ sơ kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban đầu cho nhân dân có mặt còn hạn chế. Việc chỉ đạo xử lý kỷ luật cán bộ, công chức để xảy ra vi phạm thuộc lĩnh vực, địa bàn được giao phụ trách, quản lý còn nể nang… BTV Thành ủy đã chỉ đạo Đảng ủy xã Mai Pha thực hiện tốt một số nhiệm vụ để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trên.

Năm 2020, qua thực hiện Chương trình giám sát số 73, ngày 19/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã chỉ ra nhiều hạn chế như: Công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn chậm, hiệu quả chưa cao, chưa thực sự sâu sát nắm bắt địa bàn, lĩnh vực để tập trung chỉ đạo, xử lý, nhất là trong các lĩnh vực: Thu ngân sách, quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, quản lý trật tự đô thị, việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí… cần tiếp tục được chấn chỉnh. Một số chi bộ chưa đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở các chi, đảng bộ chưa gắn với việc nêu gương và trách nhiệm được giao, chưa tập trung kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết của chi bộ, đảng bộ…

Việc tăng cường công tác giám sát của Đảng bộ thành phố đã cho thấy rõ hiệu quả. Qua giám sát giúp kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, thu chi ngân sách… trên địa bàn thành phố.

Những kết quả đạt được của công tác kiểm tra, giám sát nói chung, công giám sát nói riêng của Đảng bộ thành phố đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng và đảng viên để phát huy; phát hiện làm rõ thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nhờ đó, đã thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/17 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đề ra./.

                                                                                                                Trọng Đức

Tin liên quan